17. august var den offisielle åpningen av åpent publikumsmottak i Brukertorget. Med dette blir det en fysisk dør inn til Helse- omsorg, bolig og rådgivningstjenester. 

- Dette handler om hvordan vi tar imot innbyggerne våre, og hvordan vi ønsker å møte dem. Derfor er det veldig flott at vi nå får en skranke som gjør det lettere for våre innbyggere å «nå frem», sier ordføreren.

Publikumsmottaket er tenkt som et sted innbyggerne i Asker kan komme med sine spørsmål, hvor de kan få informasjon og hjelp og hvor de kan få hjelp til å få en samtale med den eller de rette vedkommende innenfor det store tjenesteapparatet Helse og omsorg Asker kommune.

Mottaket er å finne sammen med NAVs skranker på Erteløkka 9.

Publikumsmottaket i Brukertorget skal gjøre det enklere for Askers innbyggere å få hjelp.