Tradisjonen tro var det fulle hus da Eldrefesten ble arrangert for 51. gang.

Hver høst inviterer ordfører til fest for alle innbyggere i Asker over 80 år. Onsdag 11. og torsdag 12. oktober var det duket for årets fester med nærmere 200 gjester hver av kveldene.

Eldrefest 2017
Asker Sjøsprøytensemble spilte for gjestene på årets Eldrefest.

Tema for årets fest var å komme hjem, og hva det er som skaper tilhørighet og identitet.

Asker-bygda som hjemsted

- Selv om Asker har mange innflyttere, også yngre – så sier veldig mange at de veldig raskt føler seg hjemme her. Jeg tror det må ha noe med bygdas identitet å gjøre, at den er lett å få tak i, og lett å bli glad i. Sterke symboler som åsene våre, kalkovner, de gamle gårdene, Venskaben, bygdepreget, marka og fjorden, sa ordføreren i sin tale.

- Å komme hjem

Conradi fortalte at hun i år har hatt flere sterke opplevelser knyttet til det å komme hjem, og spesielt ble 7. juni en slik påminning. I 1945 var dette dagen da kong Haakon kom hjem etter å ha tilbragt krigsårene i England.

7. juni i år var ordføreren sammen med Kronprinsesse Mette-Marit på Asker bibliotek og markerte starten på årets Litteraturtog, med temaet «å komme hjem».

7. juni var også 100-årsdagen for sjøsettingen av polarskuta Maud i Vollen. Nå er Roald Amundsens skute på vei hjem fra Cambridge bay i Canada, og skal konserveres så hun blir et kulturminne.

Identitet viktig også for nye Asker

Ordføreren sa også at å bygge en ny kommune nesten er som å bygge et nytt hjem, og mange hensyn skal ivaretas for at alle skal føle seg hjemme.

- Identitet er et viktig begrep i arbeidet med å bygge ny kommune. Vi skal ta vare på identiteten slik at vi kjenner oss igjen i vår egen bygd. Nå jobber politikerne i alle de tre kommunene med å bygge felles identitet og kultur, og vi har kanskje mer enn mange skulle tro til felles.

Kystkulturen er nevnt, men jeg vil også fremheve bygdepreget, det grønne Asker. Hvordan vi tenker tettstedsutvikling er også et område som forener oss, sa ordføreren.

Kåseri, musikk og gode hjelpere

Tor Arne Midtbø holdt kåseri der han snakket om identitet og tilhørighet i nye Asker, fra bronsealder til i dag.

Asker Sjøsprøytensemble spilte for tilhørerne, og Røde Kors, Transporttjenesten og frivillige eldreverter bidro alle til at kvelden kunne gjennomføres.

Eldrefest 2017
Gjestene ble servert snitter og kringle.
Eldrefest 2017
Tor Arne Midtbø som holdt kåseri der han snakket om identitet og tilhørighet i nye Asker.
Eldrefest 2017
Ordfører Lene Conradi ønsker velkommen til årets Eldrefest.