Virksomhetsleder Jan Frisk (t.h.) gir helseminister Bent Høie og ordfører Lene Conradi en omvisning på Gullhella bo- og aktivitetssenter.

8. september åpnet 60 nye og fremtidsrettede omsorgsboliger i Asker. Boligene er bygget i tilknytning til Gullhella sykehjem som har 32 langtidsplasser, og slås nå sammen til en ny virksomhet med totalt 92 plasser.

De nye omsorgsboligene er en del av kommunens store eldreomsorgssatsning, hvor det etableres 60 plasser på Gullhella i 2015, 72 plasser på Nesbru i 2017 og et nytt helsehus ved Søndre Borgen i 2021-22.

Helseminister Bent Høie var til stede og stod for åpningen, og fikk også en omvisning både inne i bygget og i hageanlegget utenfor. Ordfører Lene Conradi var også til stede på åpningen.

- Vi vet at helseministeren, Stortinget og Regjeringen er opptatt av å bygge ut eldreomsorgen – i tråd med behovet når andelen eldre øker fremover – og med Gullhella svarer vi opp for behovet, sa ordfører Lene Conradi i sin tale.

Hun trakk frem at det denne kommunestyreperioden er satset kraftig på eldreomsorg fordi det var for få plasser. Asker kommune har vedtatt en dekningsgrad lik 21 prosent på omsorgsboliger. Med etableringen av nye Gullhella når kommunen dette tallet, og det vil ikke lenger være venteliste på dette tilbudet.

- Men viktigere enn dekningsgraden i prosent er for oss at man skal ha trygghet for at hjelpen er der når behovet oppstår, sa Conradi.

På Gullhella skal beboerne stå i sentrum, og alle aktiviteter bygges rundt beboernes behov og ønsker. Hvert av boligavsnittene er utformet rundt et atrium med innvendige gårdsrom, og det er etablert en sammenhengende grønn park med utearealer for spasertur og opphold i tilknytning til boenhetene. Bygget får passivhusstandard, og det er lagt til rette for å ta i bruk velferdsteknologi.