Kjære alle som feirer jul i Asker!

Tenk, nå er julen allerede her. Denne lysfesten til glede og ettertanke som gir oss tid og anledning til å reflektere over de viktige tingene i livet. Fred og håp, fellesskap og gode venner – og alt vi har å være takknemlige over.

Dette året har vært helt spesielt. Alle år er jo spesielle, men 2016 vil gå inn i historien som året Asker bestemte seg for å ta et modig skritt inn i fremtiden.
I juni vedtok Kommunestyret å bygge Nye Asker sammen med Røyken og Hurum. Dette var ikke en enkel beslutning, men for egen del har jeg blitt overbevist om at det vi gjør er riktig. Vi har løftet blikket mot fremtiden: Asker skal fortsette å være et godt sted å bo – med plass til å vokse – og samtidig beholde nærheten til naturen.

I løpet av året som har gått har vi lært Røyken og Hurum bedre å kjenne. Vi har mange ulikheter, men faktisk enda flere likheter. Bygdeidentiteten og nærheten til naturen er en viktig samlende faktor. Vi blir en ny kommune med mange tettsteder – nærsentre – som vi vil fortsette å utvikle og glede oss over – på tvers av gamle kommunegrenser.

2016 har vært preget av vennskap, gode naboer og godt samarbeid. Og i julen pleier vi vennskapene, og familien litt ekstra. Men det er også en tid for å inkludere, gi, og dele. Vi vet at denne tiden er vanskelig for dem som er alene – og ensomheten kan oppleves ekstra tung i julen. Det er så lite som skal til for å glede en som kanskje gruer seg til jul!

Jeg vil rette en stor takk til alle dere som gjør det lille ekstra. Til dere som stiller opp som frivillige på Hasselbakken på selveste julaften. Til deg som inviterer naboen du vet sitter alene. Og til alle som møter andres blikk på gaten med et vennlig smil og «hei».

Jeg vil også takke alle som jobber for å holde hjulene i gang gjennom julehelgen. Dere sørger for at folk føler seg ivaretatt og trygge, og får feire jul – selv om julen blir tilbrakt på sykehus eller en institusjon. Og vi som får feire hjemme kan være trygge på at noen er på vakt og beredt hvis vi trenger hjelp. Deres innsats er helt avgjørende for at vi andre kan ta fri i juledagene.

Det er mange grunner til at vi er heldige i Norge, men kanskje aller mest fordi vi er forskånet fra krig og ufred – vi er trygge. Krigen i Syria, og situasjonen i Aleppo, preger oss alle disse desemberdagene. Jeg vil derfor gjerne avslutte min julehilsen med de vakre og håpefulle ordene i et helt ferskt femte vers i sangen «Tenn lys» av Eivind Skeie.

Tenn lys for livets rikdom, for jord og luft og vann!
Tenn lys for fred og vennskap,

for barn i alle land!
Må ingen være redde og mangle hjem og brød!
Tenn lys og håp i verden mot fattigdom og nød!

Jeg tar med meg dette verset inn i julen, for om jeg opplever maktesløshet for all fattigdom og nød i verden vil jeg tenke på disse ordene når jeg tenner mine lys hjemme – for vennskap på tvers av grenser og religioner – for alt vi har felles. Og for det som kanskje er julens aller viktigste og samlende budskap: for fred og for håp.

Gledelig jul og et riktig godt nytt år!

Lene Conradi

God jul! Tegnet av Jorfald