Innlegget stod på trykk i Budstikka 20. desember 2013

Høyre, Krf, Venstre og AGV skrev lokalpolitisk historie i årets siste formannskap da de gikk sammen om å gå for tilbudet om å kjøpe Øvre Sem fra UMB og med det sikre Askers vakreste naturområde for fremtidige generasjoner. Jeg blir stolt over å være ordfører i en kommune som har modige politikere, som velger å se mulighetene denne eiendommen kan gi på både kort og lang sikt. Jeg gleder meg til arbeidet med å få frem en strategi for denne eiendommen, et arbeid vi vil prioritere å bruke tid og krefter på det neste halve året. Og et arbeid vi ser for oss må gjøres i nært samarbeid med alle gode krefter, frivillige så vel som kommersielle.

Øvre Sem med Sem gjestegård er ikke en hvilken som helst eiendom for oss. Det er på mange måter identiteten til Asker vi nå har sikret oss full kontroll på. Området har innbyggerne selv valgt til vårt tusenårssted, og at det er et spennende kulturhistorisk område bekreftes også av de strenge vernehensyn som hviler over eiendommen. Bygningsmassen på totalt 8906 m2 med 18 bygninger kan derfor ved første øyekast synes krevende å forholde seg til med tanke på løpende vedlikehold. Vi ser også at dette blir utfordrende, men vi ser ikke bare problemer, vi velger å ta kommunens visjon på alvor – og se mulighetene.

Personlig er jeg også veldig optimistisk med tanke på alle de gode støttespillerne vi har når det kommer til dette området. Jeg er sikker på at Asker-samfunnet i stort vil bidra på ulikt vis slik at dette stedet skal utvikle seg og åpne seg enda mer for våre innbyggere og allmennheten.

Jeg tror denne eiendommen gir unike muligheter for samspill mellom gode samfunnskrefter, der frivilligheten, det private og det offentlige i fellesskap kan vise omverdenen at store ting kan skje. Når vi neste år skal vedta en folkehelseplan så har vi med kjøpet av Øvre Sem sikret oss en helt spesiell arena for forebyggende folkehelsearbeid. Her ligger enorme muligheter. Enten det er folkehelse med tanke på fysisk aktivitet eller gode møteplasser både inne og ute. Jeg ser for meg et kraftsenter for folkehelse der Asker kan gå foran i et viktig arbeid. Vårt Natur-Kultur-Helse-senter har allerede synliggjort det store potensialet – og med dette kjøpet sikrer vi senteret utviklingsmuligheter og forutsigbarhet for videre drift – det er sågar lagt inn som et eget punkt i vedtaket og er et premiss for kjøpet at NaKuHel skal ivaretas på best mulige måte. NaKuHel har for øvrig også vist i praksis at det går an å ta i bruk gammel eiendomsmasse på en nøktern måte. De har også vist oss hva frivillig arbeid utløser av livsglede og kvalitet, og er en viktig samarbeidspartner for Asker kommune.

Prisen på 50,5 millioner er etter noens vurdering for høy, og både Ap og Frp ønsket å teste denne ut i markedet først. Jeg er glad vi fikk flertall for ikke å ta denne risikoen. Det var nå vi hadde sjansen og den eksklusive muligheten, og i et langsiktig perspektiv så tror jeg prisen ikke vil fremstå som ublu. Til sammenligning så kjøpte vi 11,5 måls tomt til Nesbru sykehjem for 31,5 millioner, og Søndre Borgen med 12,5 mål for 46,5 millioner. På Øvre Sem får vi altså 356 fantastiske mål.

Kjære Asker, gratulerer og tusen takk – dette må være den flotteste julegaven vi kan gi våre barn og barnebarn!

 

Lene W. Conradi
Ordfører