Grunnlovsjubileet er i gang, og i hele 2014 skal vi feire 200 år med demokratisk utvikling. Selv etter to århundrer er Grunnloven vår fortsatt levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling.

Men for å sikre at dette historiske dokumentet fortsetter å ha en slik rolle må vi formidle innholdet på nytt til hver ny generasjon. De som vokser opp i Norge i dag må ta det til seg, vi må ikke ta rettighetene og godene Grunnloven sikrer oss for gitt. Derfor er barn og unge den viktigste målgruppen for jubileet.

Den røde tråden gjennom årets mange markeringer skal være demokratiets betydning og utfordringer i vårt samfunn. Et av mange mål er at Grunnlovsjubileet skal belyse folkestyrets utvikling – med vekt på representasjon, deltagelse, medbestemmelse og menneskerettigheter. I Asker har vi De Unges Kommunestyre nettopp for å ivareta dette. Sist uke var jeg på sonebesøk til alle skolene våre for å forberede representantene til møtet i mars, og da ble jubileet selvfølgelig diskutert.

Et av de første arrangementene på programmet for jubileumsmarkeringen i Asker er at noen av skolene våre får besøk av Barneombudet. Som forberedelse fordyper elevene seg i FNs barnekonvensjon, og spesielt paragrafene om barns rett til beskyttelse mot diskriminering, rett til å si sin mening og bli tatt på alvor, barns rett til et privatliv, samt det at ingen barn skal utsettes for skader eller misbruk. Disse rettighetene virker udiskutable, men i årets første måned har vi leste flere historier i pressen om barn, i Norge i dag, som gjennom mobbing opplever brudd på flere av dem. Med sosiale medier har mobbingen også blitt vanskeligere å unnslippe for de som utsettes.

Grunnloven sikrer oss ytringsfrihet. Men med frihet følger også ansvar. Det har vært flere diskusjoner om hva ytringsansvar er, og jeg har ikke svaret. Men jeg vet at ord har stor kraft. Ord kan sikre oss selvstendighet og frihet – slik Grunnlovens formuleringer gjør, men ord kan også bryte ned et menneske, slik noen av historiene om barn som utsettes for systematisk verbal eller digital mobbing viser. 

En verden uten mobbing er uoppnåelig, men vi må likevel jobbe mot mobbingen med dét som mål. De Unges Kommunestyret har vedtatt et eget manifest mot mobbing, og kommunen har flere tiltak og verktøy for å jobbe systematisk med å sikre elevene i Asker-skolen et godt psykososialt miljø. Fram til 15. februar ligger forslag til lokal forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Asker kommune ute til offentlig høring. Vi kan ha så mange forskrifter og gode planer vi bare vil, men de er lite verdt om ikke de unge og deres foreldre selv engasjerer seg! «Må ikke glemme foreldreansvaret» skriver Budstikka på lederplass. Jeg er enig!

2014 er året der vi feirer rettssikkerhet og ytringsfrihet. Barn og unge er hovedmålgruppen for årets markering. Vi voksne må gå foran som gode forbilder og ta ytringsansvar gjennom å oppføre oss ordentlig i anonyme nettdebatter, utvise vennlighet og raushet, og snakke fram i stedet for bak.

Følg gjerne «Asker kommunes Grunnlovsjubileum 2014» på Facebook – og få med deg hva som skjer gjennom året!

Vennlig hilsen Lene Conradi

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 6. februar 2014.)