For meg står maimåneden for fellesskap. Mai er utadvendt, mai er inkluderende, mai er raus.

Russefeiringen, kulturuken i Asker, frigjøringsdagen og veterandagen, nasjonaldagen – dette er faste ingredienser i denne vakre måneden, og begivenheter som hvert år gjør meg forventningsfull i forkant og høytidsstemt underveis.

I år kribler det litt ekstra i magen, spesielt med tanke på nasjonaldagen. For i år fyller jo Grunnloven vår 200 år. Dette jubileet vil være hovedtemaet i alle 17. mai-talene over hele landet neste uke. 

Akkurat som markeringen av Stemmerettsjubileet i fjor, så handler også Grunnlovsjubileet i år om å reflektere over både vår historie og vår samtid. Vi feirer de demokratiske fremskrittene Norge har gjort opp gjennom historien, der 17. mai 1814 er en viktig merkedato – blant mange andre. Som den kjente statsviteren Frank Aarebrot sa i forbindelse med sitt foredrag om 200 års norsk historie på like mange minutter på NRK2: «Grunnloven i seg selv er ikke god nok grunn til feiring og fest 200 år senere. Det er UTVIKLINGEN i de 200 årene som fulgte, hvor alle elementene av dagens samfunn sakte, men sikkert falt på plass, som vi skal feire.»

Vi som lever i Norge i dag står på skuldrene til generasjoner av mennesker før oss som har strevet og slitt, sloss og kjempet for de verdiene og rettighetene vi nå kan nyte. Den bevisstheten må vi gi videre til barna våre, og nasjonaldagen er en gylden anledning – særlig i år. 

For å sikre at Grunnloven fortsatt skal være levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling må vi formidle innholdet på nytt til hver ny generasjon. De som vokser opp i Norge i dag må ta det til seg, vi må ikke ta rettighetene og godene Grunnloven sikrer oss for gitt. Derfor er barn og unge den viktigste målgruppen for Grunnlovsjubileet. 

Med dette i bakhodet fant jeg ut at 17. mai-talene mine i år også burde inneholde noe om barn og unges tanker om hvorfor Grunnloven fortsatt er viktig. Jeg inviterte dem til å sende meg innspill, og jeg har fått nesten 50 svar. Felles for dem alle er at de handler om store, overordnede verdier, som vi har i Norge, men som burde vært universelle for alle mennesker. De handler om trygghet, frihet og rettferdighet. Her er et lite utvalg gullkorn å ta med seg inn i fellesskapsmåneden: 

  • «Grunnloven gir oss et trygt, demokratisk land å bo i.»
  • «Det er viktig at vi er et selvstendig land med like regler og rettigheter for alle.»
  • «Jeg er glad for at vi kan si det vi vil og være uenige i det vi vil.» 
  • «Alle synes det er bra at både menn og kvinner kan stemme!»
  • «Husk, du må aldri være redd for å gjøre noe feil.»

Hurra for mai, hilsen Lene Conradi

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 8. mai 2014)