Innovasjon har vært et populært honnørord i flere år, men hva betyr det egentlig? Handler det bare om teknologi? Og hva er en innovativ kommune?

Kommunens sentralforbunds har en visjon om en nyskapende kommunesektor. Utgangspunktet der er at innovasjoner ikke er gode ideer, men gjennomført forandring, tiltak som faktisk gjør en forskjell i form av ny praksis, en ny tjeneste eller nye former for samarbeid.

Asker kommune jobber med en innovasjonsplan som skal vedtas i løpet av året. I den forbindelse er jeg opptatt av at vi ikke må teoretisere for mye. Derfor liker jeg definisjonen til KS godt, for den fokuserer på resultater og effekter. Vår innovasjon skal handle om å gjøre kommunens tjenester bedre og fortsatt bærekraftige i en utfordrende fremtid der vi vet at det for eksempel blir færre yrkesaktive per pensjonist, og tøffere å rekruttere de varme hendene, kloke hodene og bankende hjertene kommunen trenger for å yte alle sine tjenester.

Kommunen er hele tiden i utvikling, og vi streber alltid etter å jobbe smartere. Innovasjon må være en del av hverdagen, og vi skal hele tiden lete etter bedre løsninger, metoder og rutiner. Den nye innovasjonsplanen skal gjøre oss mer bevisst på hvordan vi tenker og jobber, og hvilke mål vi setter oss. Vi skal etablere og vedlikeholde en kultur for samarbeid på tvers av fagdisipliner, og gi rom for prøving og feiling.

Et spennende innovasjonsprosjekt og pionerarbeid vi kalte ”Forsterket samordning av tjenester til barn og unge” resulterte i at vi for tre år siden åpnet Asker kommune sin nye Barne- og familieenhet. Som mor til et funksjonshemmet barn selv, kjente jeg meg godt igjen i behovet for en bedre koordinering av tjenester og tiltak og brukerundersøkelsen som dokumenterte at her hadde kommunen et stort forbedringspotensial. Brukerne ønsket «én dør inn». Omorganiseringen utfordret fag, profesjoner, kulturer og tenkning. Det var ikke bare enkelt mens omstillingen pågikk, men allerede etter ett år med en ny organisasjon var det positive effekter å måle for både brukere og ansatte. Vi er fortsatt ikke i mål, men vi er på god vei.

Erfaringene fra denne prosessen ønsker vi å utnytte og bygge videre på – både overfor målgruppen barn og unge, og ift. andre kommunale tjenester. I vinter har vi inngått samarbeid med Norsk Designråd om utvikling av et nytt boligkontor i Asker kommune, også dette basert på «én dør inn»-prinsippet. Her er målet igjen at brukerne av tjenesten skal møte en samkjørt organisasjon med bedre koordinering og tverrfaglig samarbeid.

Til slutt vil jeg nevne åpningen av energianlegget på Yggeset i forrige uke. Her går vi foran med ny teknologi som gjør at vi kan nyttiggjøre oss metangassen fra avfallsanlegget til å produsere varme og strøm. All ære til våre ansatte som hver dag virkeliggjør kommunens visjon om å være mulighetenes kommune. Målet for vårt innovasjonsarbeid vil alltid være mer verdi for innbyggerne.

Vennlig hilsen Lene Conradi

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 6. mars 2014)