Jeg føler meg som en 25-åring på innsiden, sa hun. Kvinnen var høyst tolerant og åpensinnet – og 92 år gammel. Utsagnet til min kjære sviger-mormor får meg til å tenke: Hva er vel alder? Alder kan være år, men det er kanskje like mye en følelse.

Asker har en sprek befolkning, og bygdas seniorer er flinke til å benytte seg av vår flotte og varierte natur. Om jeg klatrer bakkene opp til Skaugumsåsen, eller rusler rundt Semsvannet møter jeg stadig eldre sprekinger på min vei.

Eldre er en ressurs, både for lokalsamfunnet og for den enkelte familie. Hvor mange av oss er ikke avhengig av besteforeldre for å få logistikken til å gå opp? Og mange engasjerer seg frivillig gjennom lag og foreninger. Jeg vil påstå at hjulene i lokalsamfunnet ikke ville gått rundt uten dem. På min datters 10-årsdag for noen dager siden var det farmor som skar gjennom og sa at nå var det på tide å ta hennes lidenskapelige ønske om å få husdyr på alvor. (Skrekk og gru – vi har fått en hamster i hus!) Besteforeldregenerasjonen har noen berikende perspektiver på livet, og ser ting på en annen måte.

Denne uken ble Den internasjonale eldredagen markert på seniorsentrene, og 8. og 9. oktober inviterer kommunen alle askerbøringer over 80 år til fest på rådhuset. Da stiller pensjonerte kommuneansatte i festkomiteen, og sammen med Røde Kors sørger de for at vi får til dette. Jeg gleder meg!

Men for mange blir utfordringene større når de kommer opp i årene. For noen blir det tyngre å bevege seg, og de trenger hjelp til pleie og praktiske gjøremål. Her gjør kommunens ansatte det de kan for å møte behovene. Andre blir rammet av demens, og det kan oppleves som en stor sorg for både den som «mister seg selv» og de som står rundt. Neste torsdag viser Asker bibliotek teaterforestillingen «Thorbjørn», der demens er tema. Pårørendeskolen i Asker tilbyr også demenskurs.

Norge står foran en eldre-boom. Og i Asker må vi møte de utfordringene som følger med det. Signalene og føringene fra politikere er fanget godt opp når Rådmannen nå foreslår en kraftig satsing i eldreomsorgen fra 2015. Det ligger en vesentlig styrking av både kapasiteten på institusjonsplasser, men også i hjemmesykepleien. Dette skal gi oss trygghet for at vi får hjelp når behovet er der, i dag og i fremtiden.

Kommunen vil med sin eldre-, men også bredere omsorgspolitikk, sørge for et godt tilbud og forebygging slik at våre innbyggere kjenner seg trygge på at de blir ivaretatt når livet forandrer seg. Asker skal være et godt sted å leve, og vi har et særskilt ansvar for deg som er avhengig av hjelp i det daglige – enten du er ung eller gammel.

Høsthilsen fra Lene Conradi, ordfører

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 2. oktober 2014.)