I forrige uke deltok jeg på Kommunenes sentralforbunds kommunalpolitiske toppmøte, som samlet over 500 ordførere og rådmenn fra hele Norge. Hovedtemaet for konferansen var tillit.

Tillit til folkestyret og myndighetenes evne til å involvere innbyggerne på en god måte er hele fundamentet for lokaldemokratiet. Jeg var derfor svært stolt da jeg mot slutten av dagen fikk gå opp på scenen sammen med ni andre ordførere og motta Europarådets utmerkelse for godt lokalt styresett.

Bakgrunnen for utmerkelsen er KS sin lokaldemokratiundersøkelse. Den består av spørsmål til både innbyggere og folkevalgte om hvordan de oppfatter demokratiet i egen kommune. Kommunene som oppfyller kravene for godt styresett kjennetegnes ved at de er gode til å informere innbyggerne, ved at innbyggerne opplever at de kan stole på politikerne, er fornøyde med kommunens tjenestetilbud og ved at de IKKE opplever at folkevalgte misbruker sin makt.

Når Asker har oppnådd gode resultater i denne undersøkelsen betyr det at innbyggerne har tillit til lokaldemokratiet her hos oss. Det er selvsagt svært inspirerende for en kommune å motta en slik pris, ikke minst i år, hvor vi feirer Grunnloven vår og det norske demokratiet. Samtidig skal vi fortsette å jobbe med forbedring på områder der vi kan ha mer å hente.

Involvering av innbyggerne er noe av det jeg er mest opptatt av i min rolle som ordfører. Medvirkning er et viktig og sentralt tema i kommunal planlegging, og det er et mål for kommunen at enkeltpersoner og interessegrupper deltar i våre beslutningsprosesser. Men for å få involvering og medvirkning må vi som utgjør det offentlige klare å skape engasjement. Og ikke minst mener jeg det er viktig å engasjere de unge. Det er de unge som skal føre lokaldemokratiet videre og da må de ha tillit til det.

De unges kommunestyre er et viktig organ i Asker. Her får valgte representanter fra barne-, ungdoms- og de videregående skolene peke ut mål for Asker-samfunnet og fordele et budsjett til formål de selv bestemmer.

Vi må også oppsøke barn og unge på deres egne arenaer og invitere dem til å komme med innspill. Under Ungt Entreprenørskaps årlige «Gründercamp» i fjor utfordret kommunen alle åttendeklassinger til å presentere forslag til hvordan de vil leve og bo i Asker fremtiden. Vinnerforslagene er tatt med i forslaget til ny kommuneplan. Vi bruker også elevrådene som høringsinstanser i saker som angår barn og unge.

Videre har alle ungdomsskolene i Asker et tilbud fra meg om egne Lene-timer i midttimene. Jeg har vært på mange, og kommer gjerne på flere. Og nå i Grunnlovsjubileet ønsker jeg at 17. mai-talen min skal være demokratisk. Derfor inviterer jeg Askers barn og unge til å dele en setning eller to som jeg kan inkludere i talen. Hvorfor er Grunnloven vår fortsatt viktig, og hva er det viktigste med demokratiet?

Jeg ønsker alle en riktig god påske, hilsen Lene Conradi

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 10. april 2014)