Og med vårsola ruller syklene ut av boder og garasjer – klare for en luftetur. Jeg synes det er en frihetsfølelse å kunne sette seg på sykkelsetet og suse av sted. Og etter at jeg i fjor fikk meg el-sykkel er terskelen nå enda lavere for å ta pedalene fatt.

I Asker prioriterte vi for andre år på rad rengjøring av hovedveiene for syklister foran feiing av kjørebanen. Vi fikk positive tilbakemeldinger på dette i fjor, og ville også i år sikre at syklister kan ferdes trygt og inspirere flere til å ta frem sykkelen igjen. 

Mange askerbøringer er trofaste mot sykkelen hele året, og bruker tohjulingen som sitt faste fremkomstmiddel. Det er flott! Vinteren 2015 mottok 120 syklister en «vintersyklistpakke» fra Asker kommune. Dette er et pilotprosjekt som et ledd i vår sykkelstrategi. Syklistene fikk piggdekk, sykkellys og refleksvest, og gir tilbakemeldinger til kommunen på drift, sikkerhet, fremkommelighet m.m.

Vi har en målsetning om å få flere til å sykle på dagligreiser, og ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Flere syklister bidrar til et bedre miljø og bedrer helsen til den enkelte syklist. Asker kommunes sykkelstrategi ble vedtatt i kommunestyret 10. januar 2009, og hovedmålet med strategien er å:

  • gjøre sykkel til et alternativt transportmiddel for flere
  • bedre sikkerheten for syklister
  • bedre fremkommeligheten for syklister
  • stimulere til økt sykkelbruk i fritiden
  • stimulere til at sykkel blir benyttet som transportmiddel til fritidsaktiviteter

Asker har siden 2010 hatt status som såkalt sykkelby. Det innebærer at vi har en godkjent plan for det overordnede sykkelvegnettet, og vi forplikter oss til å gjennomføre tiltak for å gjøre det lettere å være syklist. Sykkelbysatsningen er et samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune der målet er at sykkelandelen i Norge skal økes fra 4-5 prosent til 8 prosent i løpet av perioden 2010-2019.

Asker står foran en stor befolkningsvekst, og vi skal bli enda flere innbyggere. Vi skal vokse med 1,5 prosent i året, uten at bilbruken øker. Målet er at transportveksten skal tas til fots, med sykkel og kollektivt.

Våre planer om ny E18 er også preget av dette. Der legges det opp til en separat sykkelvei for transportsyklistene, slik at sykkel blir et reelt transportalternativ for flere som pendler langs strekningen Asker-Oslo.

Ny stamvei vil også gjøre det lettere for flere å gå eller sykle til stasjonen siden vi får bedre muligheter for byutvikling rundt jernbanestasjonen og reduserer dagens barriereeffekter.

Nå har vi vedtatt å bruke 6 millioner kroner på sykkelhotell ved Asker stasjon, og Fylkeskommunen blir med på spleiselaget med 4 millioner. Her skal det bli plass til cirka 190 sykler i hver etasje, og det blir sykkelparkering for togreisende og sentrumsbrukere.

Det er også et mål å kunne tilby sykkelparkering ved alle kommunale bygg og institusjoner.

Kommunen kan legge til rette slik at sykkelen er et trygt og attraktivt fremkomstmiddel. Men det er du som må velge å sette deg på sykkelsetet.

God tur – og husk hjelm!

Vårhilsen fra Lene

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 9. april 2015)