«Første dag i første klasse, det er vi som står her nå. Vi skal lære oss en masse. Vi sier klar og ferdig gå!»

Dette refrenget synges med stor kraft og entusiasme på skoler over hele landet i disse dager. Teksten sier mye om forventninger og stolthet over å begynne på skolen.

En merkedag

Første skoledag er en merkedag i livet. Jeg tror de aller fleste av oss har minner fra denne dagen! Det er også en merkedag for foreldrene. Vi ser barna våre ta det første alvorlige og høytidelige steget til selvstendighet. Nå er de ikke lenger bare en del av familien. De blir også en del av samfunnet på en helt ny måte. Barna er spente. Noen er klare for nye utfordringer og andre kunne gjerne ha ventet litt til…

Å gå på skolen er et privilegium. Første dag i 1ste klasse er starten på et utdanningsløp som gir oss kunnskaper og muligheter – det er også starten på nye plikter og krav. Noe så enkelt som å komme i tide, passe på egne saker, møte opp hver dag, og gjøre lekser er en overgang for mange. Tall og bokstaver skal settes sammen på riktig måte og lesekoder knekkes. Sosiale evner, empati og toleranse blir utfordret og styrket. Det kan bety hardt arbeid, mer ansvar, kanskje frustrasjon og tårer for noen. Men det er verdt det. Belønningen er evnen til å lese magiske historier og forstå tallenes mønster og logikk – og vennskap med klassekamerater og- venninner som ofte kan vare livet ut. Begge deler et grunnlag for all annen læring praktisk og sosialt.

Forventninger og utfordringer

Jeg ønsker at hver og en av årets førsteklassinger skal få sine forventninger innfridd, utfordringer å bryne seg på – og at nysgjerrigheten deres blir pirret for ny og fremtidig læring innenfor trygge og kompetente rammer. Barna lærer, leker, får venner og de møter utfordringer. Og de møter lærere! Innsatsen som lærerne gjør for barna våre fortjener en stor takk. Denne jobben består ikke bare av å lære noen å lese og skrive. Den krever også mennesker med kunnskap og kloke, varme hjerter – samtidig.

Overganger – en del av livet

Første dag i første klasse er spesiell, men livet byr stadig på nye overganger. Kanskje noen flytter og begynner på ny skole? Og plutselig er barneskolen fullført og unge kropper i full forvandlig tar steget over til ungdomsskolen og til tre nye år med fortsatt vekst i både kropp og sinn. Og det er gjerne det samme med denne gjengen, noen er klare for nye utfordringer, andre kunne gjerne ha ventet litt til…

Og slik fortsetter det jo. Gjennom hele livet opplever vi nye ting for første gang: barnehagen, grunnskolen, videregående, ut i lære eller fag på universitetet. Også vår første jobb. Det å lære nye ting er en livslang utfordring og glede gjennom mestring!

Og så en dag, så står vi der igjen, sammen med en spent liten kropp, med skolesekk og fine klær, som skal til skolen for første gang. Og kanskje vil vi egentlig vente litt til...

Men for alle er det en første skoledag – og den er helt spesiell - for både store og små.

Lykke til alle sammen!


Lene W. Conradi