Jeg opplever daglig den store bredden og kreativiteten blant barn og unge i Asker, jeg opplever initiativ og mye kunnskap og innsikt.

I løpet av bare den første måneden i 2016 har jeg allerede hatt gleden av å treffe ungdommen vår ved mange forskjellige anledninger.

Og jeg fikk lyst til å dele litt av dette mangfoldet med dere.

På nyttårskonsert hørte jeg ungdomskorpsene spille sammen med Asker musikkorps. Musikk forener generasjoner og gir inspirasjon og glede både til utøvere og tilhørere.

Ved åpningen av ny idrettshall på Drengsrud fikk jeg gleden av å se spreke unger som spilte kanonball og danset polonese.

På frokost med russepresidenter og visepresidenter snakket vi om forventninger til russetiden, russebusskåringer, omdømme, ansvar og mye annet.

Da jeg deltok på frivillighetsfesten til Heggedal menighet – så utgjorde over halvparten av gjestene unge frivillige.

Jeg har også fått besøk på kontoret av to elever fra Torstad skole som ville intervjue meg om mine tanker om ungdom, helse, kropp, og livsstil. Vi er alle preget av hendelsen med 13-åringen som døde av underernæring i Bærum, og vi vet at mange ungdommer sliter med spiseforstyrrelser. Hva er en idealkropp? Hvordan lære å like seg selv med den kroppen man har? Det er godt å se at de unge selv reflekterer rundt disse temaene – og er bevisst utfordringene rundt press og forventninger – både interne og eksterne.

Som del av forberedelsene til de unges kommunestyre har jeg i januar besøkt alle skolesonene i Asker. Å arrangere de unges kommunestyre er en av mine favorittoppgaver som ordfører. Dette «kommunestyret» består av representanter fra elevrådene ved alle skolene våre. De får ansvar for 300.000 kroner som de forvalter for sine nærmiljøer. Her har jeg møtt stort engasjement blant barn og unge som selv opplever å ha det så godt, at flere soner vurderer å fremme forslag om å styrke integreringen av de nye asylsøkere vi skal bosette i Asker. Ungdommen forstår også at det å bevilge penger alene ikke er nok for å lykkes med integrering, men at det er noe vi alle må være med å ta ansvar for. God integrering handler ofte om å knytte vennskap – og jeg gleder meg til å se hvordan de unge vil støtte opp under integrering i prosjektene de velger.

I Asker har vi et godt samarbeid med det nasjonale programmet Ungt Entreprenørskap som legger til rette for at barn og unge får anledning til å lære om, og prøve seg som entreprenører. Jeg fikk i den forbindelse nylig være med på åpningen av Asker og Bærumsmesterskapet i Elevbedrift, der bedriften Reflexus fra Asker videregående gikk til topps i konkurransen.

Like etter Elevbedrift mesterskapet ble den tradisjonsrike Utdannings- og yrkesmessen på Asker videregående skole arrangert. Jeg synes det er like spennende hvert år å treffe de unge som står foran utdanningsvalg – og mangfoldet av muligheter som ligger foran dem. Både utdanning, yrkesvalg og entreprenørskap handler om å bli rustet for fremtiden. Legge grunnlaget for å bli aktive verdiskapere, enten det er som oppstartere av egne bedrifter eller som skapende og gjennomføringsdyktige medarbeidere og ledere.

På nyåret har jeg også hatt møter med Landsorganisasjonen for ungdomsorganisasjoner (LNU) og FNs befolkningsprogram (UN habitat) for å planlegge Askerkonferansen i mars som skal ha ungdomsinvolvering som hovedtema, blant annet i forhold til arbeidet med kommunereform.

Jeg er privilegert som får treffe barn og unge på så mange ulike arenaer – i menighetene, og i organisasjonslivet, i idretten og i kulturlivet, i elevrådene på skolene, som russ og som deltakere i ulike konkurranser som i Elevbedrift.

Dagens barn og unge er fremtiden vår. De må bli tatt på alvor, og vi må involvere og inkludere dem gjennomgående i alle prosesser. Dette er en oppgave jeg gledelig tar – og som gir meg stor tro på fremtiden!