Asker kommune ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Flere syklister bidrar til et bedre miljø og bedrer helsen til den enkelte syklist.

Kommunen har derfor en egen sykkelstrategi med mål om å bedre sikkerheten og framkommeligheten for syklister og gjøre sykkel til et foretrukket transportmiddel for flere. 

For min egen del har det som oftest vært vanskelig å få hverdagslogistikken til å gå opp uten å bruke bilen til, fra og på jobben, og jeg har derfor dessverre ikke bidratt stort til å nå disse gode målsetningene. Men nå har jeg fått meg el-sykkel. Med litt elektrisk motorhjelp tråkker jeg lett opp Kirkeveien på vei til rådhuset eller mellom ulike oppdrag i arbeidstiden uten å bli gjennomsvett.

De siste søndagsturene med familien har imidlertid blitt gjenstand for noe diskusjon – spesielt min 9-åring opplever det som noe demotiverende når hun selv, stående på pedalene, har initiert et entusiastisk «førstemann til toppen», for så i neste øyeblikk å bli forbisyklet av en sittende mamma med kurv på styret… 

Arbeidet med ny E18 er inne i en spennende fase om dagen, med diskusjoner om kostnadsnivå og finansieringsløsninger. Noen hevder veien vil kost mer enn den kommer til å smake. Det er jeg sterkt uenig i, jeg mener vi ikke har råd til å la være å gjøre denne veien bedre. Hovedpoengene som ikke alltid kommer godt nok fram i denne debatten er at ny E18 hovedsakelig handler om fire ting:

  • Bedre framkommelighet for bussene, som står for om lag halvparten av kollektivreisene i Vestkorridoren.
  • Bedre framkommelighet for godstransporten og næringstrafikken.
  • Bedre miljø, ved at en ny vei skjermer landets tettest befolkede områder fra uakseptable nivåer for veitrafikkstøy og forurensning, og ved at det bygges en separat sykkelvei for transportsyklistene, slik at sykkel blir et reelt transportalternativ for flere som pendler langs strekningen Asker- Oslo. 
  • Og ikke minst; ny vei gir bedre muligheter for byutvikling rundt jernbanestasjonen og for å redusere dagens barriereeffekter, slik det blir lettere for flere å gå eller sykle til stasjonen. 

E18 er med andre ord et kollektivtiltak, et næringstiltak, et miljøtiltak, et byutviklingstiltak – og et sykkeltiltak. I så måte er det også et viktig trafikksikkerhetstiltak for alle de transportsyklistene (med og uten hjelpemotor) som i dag på deler av strekningen nærmest føler de sykler med livet som innsats.

Asker har status som såkalt sykkelby. Med det har vi en godkjent plan for det overordnede sykkelvegnettet og vi har forpliktet oss til å gjennomføre tiltak for å gjøre det lettere å være syklist. Sykkelbysatsningen er et samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune der målet er at sykkelandelen i Norge skal økes fra 4-5 prosent til 8 prosent i løpet av perioden 2010-2019. Jeg vil gjerne gjøre mitt. Om jeg ikke klarer å velge sykkel hver dag, så skal jeg i hvert fall gjøre det så ofte som mulig, nå som jeg har el-sykkel. 

Mange testet el-sykkel under gårsdagens sykkelshow på Bakerløkka, og jeg tror flere oppdaget det samme som meg; El-sykkel er kjempegøy!

Tråkk sommeren i møte du også, hilsen Lene Conradi

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 5. juni 2014.)