I dette ordførerhjørnet vil jeg hylle alle merkedager, aktivitet og glede som mai bringer med seg.

Vi begynte allerede 1. mai med å feire arbeiderenes dag, og de som har gått foran og kjempet for rettigheter vi gjerne tar for gitt dag. Den 8. mai markerer vi med takknemlighet og ettertanke frigjøringen etter andre verdenskrig. Så kommer 17. mai, kanskje den viktigste dagen av dem alle – nasjonaldagen vår – der vi feirer grunnloven og friheten, med folkefest og barnetog.

Mai er også tid for konfirmasjoner og familier som samles for å holde fest for sine unge håpefulle for å markere at de står på terskelen til voksenlivet. Ungdommen ellers har også mye å gjøre i mai. Skoleåret går mot slutten, og kunnskapen skal prøves gjennom tentamener og eksamener. Og for de som avslutter 13 års skolegang er det russetiden som gjelder – de rød- og blåkledde ungdommene synes og høres godt i landskapet de tre første ukene i mai. Jeg husker godt da jeg i fjor hadde en rødruss i huset – det var både gøy og krevende – men mai ville ikke vært det samme uten russen vår!

Men det er jo også litt arbeid med så mye feiring. I Asker jobber både kommunen og frivillige på spreng med vårrengjøringen av uteområder og skoleplasser – det blir plukket søppel, kostet og feiet for å rydde og pynte til 17. mai. Og i mange hjem skjer det samme, enten det er vanlig vårrengjøring, eller om huset skal klargjøres til den store konfirmasjonsfesten.

Mai måned byr på mange helligdager, og da blir det også gjerne langhelger og mer tid med familie og venner – og ekstra mye å glede seg over!

Men det er ikke bare merke- og feriedager som preger mai her i Asker. Vi kan også glede oss over gjenåpning av Hvalstrand bad, dette fantastiske funkisbygget med så mye historie. Hvalstrand bad symboliserer sommer, sol og badeliv – og nå igjen, også god mat.

Askers første sykkelhotell blir også åpnet i mai. Sykkelhotellet er plassert like ved Asker togstasjon, slik at sykkelen kan stå trygt i Asker sentrum, og pendlere kan sykle til stasjonen og ta tog eller buss videre til jobb eller skole.

I mai åpner også Mestringshuset i Asker. Dette er et tilbud til hjemmeboende personer over 18 år med psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer. Her er terskelen lav for henvendelse, og individuell og tilpasset oppfølging vil bli iverksatt. Dette er et viktig bidrag til det psykiske helsetilbudet i Asker.

Ikke nok med dette, for aktivitetsnivået kulminerer faktisk den siste uken i mai, med Asker kulturfestival. Årets festival tilbyr spennende underholdning og aktiviteter over hele Asker – med 80 forestillinger på 8 arenaer over 5 dager. Her blir det noe for enhver smak, og med både proffe og amatørutøvere hånd i hånd. Lokal kultur er i sentrum for festivalen, men gjennom arrangementet «prakt i drakt» med folkedrakter fra både inn- og utland, får også resten av landet og det internasjonale mangfoldet vise seg frem.

I slutten av april hadde jeg det ærefulle oppdraget å dele ut Asker kommunes tilgjengelighetspris. Denne prisen retter oppmerksomheten mot noe som bør være selvsagt, men som dessverre ikke alltid kommer helt av seg selv. Nemlig en inkluderende utforming av våre omgivelser, med gode møteplasser for alle. Hvordan vi klarer å inkludere alle som bor i kommunen vår sier noe om oss og våre prioriteringer. Asker-samfunnet skal være et sted hvor det er plass for alle – og de gode møteplassene og aktivitetene skal også være tilgjengelige for alle.

Civitan Club Ladies Asker fikk årets tilgjengelighetspris for etablering og drift av nettopp en slik møteplass, Civitan Disco, som er et unikt tilbud for utviklingshemmede i Asker. Vår visjon for kulturlivet i Asker er «kultur for alle». Denne visjonen er virkelig tatt på alvor i årets Kulturfestivalprogram når hele festivalen starter med Real Trøkk, Haug Musikkorps, andre band fra Pascal Norges Utfoldelsesarena, og med elever fra tilrettelagt undervisning ved Asker Kulturskole.

Asker skal være et samfunn der ingen er utelukket fra sosialt samvær eller kulturell utvikling!

Vi har mye å glede oss over og mye å ta del i. Det er godt at mai er en eksplosjon i grønt og blomsterprakt – og har lange lyse netter som gir masse energi!

«Kjærligheten er maidagen i vårt hjerte» skrev forfatteren og politikeren Benjamin Disraeli på midten av 1800-tallet. Noen ting forandrer seg aldri.

Jeg ønsker alle en gledelig mai!