Om gründerne er midt i tenårene eller har rundet 50 – så bidrar de til verdiskapning for samfunnet på en helt spesiell måte når de skaper noe selv.

Det gir derfor fremtidshåp å ha ungdom som viser kreativitet og evner å tenke nytt og annerledes. De har gründerånd, og gjennom entreprenørfaget i skolen får de erfaring i problemløsning, og opplever lærebøkenes teori i praksis. Jeg blir stolt og imponert over bedriftene de unge gründerspirene har laget. Kanskje er det nettopp en av dem som i fremtiden mottar Gründerprisen?

I Asker har antallet elevbedrifter på videregående skole økt. I fjor var hele 3177 elever med på Ungt Entreprenørskap. Det vitner om engasjement og tiltakslyst, og det viser at skolene prioriterer faget Ungt Entreprenørskap.

Nylig skrev Askeravisen om fem elever ved Torstad ungdomsskole som gjennom valgfaget produksjon av varer og tjenester laget bedriften Nattcup. Det går ut på å arrangere samling for elever som skal begynne på skolen slik at de kan bli bedre kjent. Dette er et tiltak mot mobbing, og det bidrar til bedre miljø på skolen. Elevbedriften viser at de tar ansvar for fellesskapet. 

Jeg har merket meg en utvikling de senere årene som virkelig gleder. Og det er at ungt entreprenørskap og sosialt entreprenørskap i økende grad går hånd i hånd. Drivkraften bak mange av bedriftene som skoleelevene starter er å skape verdier for felleskapet. Som ordfører ser jeg hver eneste dag hvor viktig det er å ha innbyggere som har et slikt perspektiv, som ser seg og sitt i en større sammenheng.

Næringsutvikling står høyt på Asker kommunes agenda. Nå er vi helt i slutten av arbeidet med vår nye strategiske næringsplan, som nå skal behandles i formannskapet og kommunestyret. Planen slår fast at Asker skal være en attraktiv kommune for næringslivet. 
For å sørge for det er det viktig å ha partnerskap mellom skole og næringsliv. Og i denne næringsplanen har vi også et eget mål om å arrangere gründercamp for 8. trinn, et årlig arrangement som skal gi alle elever en smak av gründerskap.

Gjennom entreprenørskap i skolen tror jeg de unge lærer dere noe helt grunnleggende: Verdier må skapes før de kan brukes. Velferdsgodene våre, som gratis helsehjelp, sykelønn, barnetrygd og alle de rettigheter og goder vi har kommer ikke av seg selv, verdiene må skapes først. I tillegg får de erfare at verdier skapes gjennom hardt arbeid. Det gir en viktig ballast på veien videre å se sammenhengen mellom verdiskaping og velferd tidlig i livet.

Å tenke nytt og innovativt blir viktig for at næringslivet i Asker skal stå søtt gjennom utfordringer og endringer som fremtiden vil føre med seg. Derfor er det betryggende at den oppvoksende generasjon også viser kreativitet og samfunnsansvar, og et ønske om verdiskapning allerede mens de går på skolen.

Det er de som er fremtiden, og jeg hilser derfor de unge spesielt med et lite dikt av Karl Sandsmark som setter ord på verdien av gründerskap i en større sammenheng:

«Lev ikke bare for
det som du lever av.
Livet blir fattig, slik.
Men får du leve av
det som du lever for,
er du i sannhet rik»

Lene W. Conradi, ordfører

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 4. mars 2015)