Derfor avslutter vi jubileumsåret her i Asker med en demokratidag for alle elevrådene.

Vi ønsker å løfte frem de unges stemmer, og skolebarna som 4. november var samlet på kulturhuset laget derfor en film. Hver av dem sa en setning om hva de mener demokrati er, og til sammen blir disse utsagnene filmen «Asker Unge Stemmer» som skal vises for De unges kommunestyre og Kommunestyret i Asker. Filmen blir også et slags tidsvitne for fremtidige generasjoner. 

De unges kommunestyre er ungdomsdemokrati i praksis. På sitt møte 25. november blir representantene utfordret til å komme med setninger eller regler for hvordan de voksne skal være, og hva de skal gjøre for at flere får et godt oppvekstmiljø. Reglene som DUK vedtar blir lagt inn i en «ordsky» som skal inngå i oppvekststrategien til Asker kommune. Vi er opptatt av demokrati og ungdomsdeltakelse lokalt, men samtidig lever vi med det globale perspektivet tett på. Asker er internasjonalt orientert, og det er også vår unge befolkning. 

Derfor er jeg veldig stolt over at Asker 26. – 28. november skal være vertskommune for en stor, internasjonal ungdomskonferanse i samarbeid med Norges Barne- og Ungdomsråd (LNU) og UN-Habitat som driver med demokratiutvikling i hele verden. Konferansen vil være en viktig del av flere prosesser som pågår internasjonalt om ungdomsmedvirkning.

Gjennom mine verv i FN-organene UNACLA og AGGI får jeg innblikk i områder som likestilling og ungdom på et FN-nivå, og saker og tema som vi jobber aktivt med i Asker blir plassert i et større bilde. Hva som er ungdomsdemokrati er et stort spørsmål. Gjennom demokratidagen og ungdomskonferansen håper jeg vi kan få noen svar.

Hvert år arrangerer Asker kommune, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Akershus, Gründercamp for alle elever på 8. trinn i Askerskolen. Dette er en treningsleir der kreativitet og nyskaping står i sentrum, og som kobler skole og næringsliv sammen. Bedrifter innen olje og gass må bruke den unike kunnskapen og realfagskompetansen de sitter med på en fremtidsrettet måte. Hva om Asker kunne bli stedet som går foran innen miljøteknologi? Jeg håper unge i Asker vil velge en vei der de får mulighet til å prege samfunnsutviklingen og forbedre de ressursene vi har fått.

Når jeg møter de flotte ungdommene i Asker får jeg stor tro på fremtiden. Jeg fylles av fremtidshåp og forventning om at demokratiet gjennom nye generasjoner vil forvaltes på en god måte. Og jeg ser levende for meg at mange av dem vil få store, viktige samfunnsroller i fremtiden. Engasjement og positiv kraft preger Askers unge befolkning!

Hilsen Lene W. Conradi

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 6. november 2014)