Det er ingen tvil om at arbeidslivet i Norge er under press der mange bedrifter nå må kutte i kostnader, og som følge av det er det mange som mister jobben. Nedgangstider er tøffe – både for arbeiderne det rammer, og for bedriftslederne som må ta tunge avgjørelser.

I Asker er vi forberedt på å etablere en møteplass for arbeidsløse oljeansatte på AskersHus på Drengsrud. Det er spesielt olje- og gassbransjen som har store utfordringer. Om lag 400 oljearbeidsplasser i Asker er forsvunnet eller i ferd med å forsvinne til nå, anslo Asker næringsråd tidligere i høst. Heldigvis klarer mange å skaffe seg annet arbeid, da ledighetstallene til NAV ikke øker tilsvarende.

Dersom behovet kommer er Asker næringsråd i samarbeid med næringslivet og kommunen forberedt på å etablere et «Jobbsenter», en møteplass hvor det kan gis støtte, råd og veiledning. Og her kan man finne fellesskap med andre i samme situasjon.

Heldigvis bor vi i et område hvor også annen type næringsaktivitet skaper vekst og utvikling. Og for et par uker siden kom Ferd eiendom med en gledelig nyhet om at Asker Tek skal bygges i Hagaløkkveien 26. Indra Navia blir første leietaker og flytter 200 ansatte og virksomhetens produksjon til Asker.

Når jeg besøker næringslivet i Asker blir jeg inspirert; som da jeg var på et bedriftsbesøk hos Gammel Nok. En vekstbedrift som ble etablert i desember 2012 som følge av pensjonsreformen og en pensjonist som ville jobbe mer. Gammel Nok er et senter for seniorpraksis, der rådgivning, opplæring og tilrettelegging for vekst og omstilling av seniorer er forretningsideen. Over tusen ressurssterke seniorer over 50 år som er klare for nye utfordringer er tilknyttet senteret, og i år er Gammel Nok nominert til prisen som Årets sosiale entreprenør.

Det finnes dessverre mange eksempler på at man allerede midt i femtiårene anses for gammel til å få jobb, selv om mange opplever å være på sitt beste når de «kastes» ut av arbeidslivet. Arbeidslivstilknytning er ikke overraskende svært viktig for veldig mange. Det handler om arbeidsglede, respekt og arbeidsevne. Den eldste delen av befolkningen har bred kunnskap og erfaring, og vi må sørge for at seniorene blir sett for den viktige ressursen de er i fremtidens arbeidsliv. Det er både riktig og viktig – ikke minst i tiden som kommer da mangel på arbeidskraft blir en stor utfordring.

På samme måte som miljøet vårt trenger det grønne skiftet trenger samfunnet og arbeidslivet det «grå» skifte, der seniorene i arbeidslivet fremheves som det nye gullet. Fremtidens sorte gull er grått! Bedriften Gammel Nok har skjønt dette og jobber frem spennende konsepter for seniorer i arbeidslivet i kombinasjon med frivilligheten. Seniorer i arbeidslivet og samfunnet representerer lønnsomhet og verdiskapning på alle måter.

Mange som er tidlig pensjonert ønsker et tilskudd og en dimensjon i hverdagen som handler om livskvalitet. Det kan være frivillig arbeid, betalt arbeid eller noe midt imellom. Her kan privat og frivillig tjeneste gå hånd i hånd.

Vår nyvalgte varaordfører, Leif Frode Onarheim, er med sine 81 år et strålende eksempel på at man fortsatt har mye å gi selv om man er godt over pensjonsalder!

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 5. november 2015)