Jeg synes det er hyggelig å observere at 25 av de 47 i kommunestyret er kvinner – vi kan nesten kalle det et nytt «kvinnekupp»… Hele fem representanter er under 25 år, og det er flott å se at unge mennesker er med og tar ansvar for fellesskapet.

Nå skal vi være kolleger på tvers av partiene våre, og møte hverandre med respekt. Et godt debattklima har i alle år preget kommunestyret i Asker, og jeg satser på at vi bærer med oss den gode tonen i den nye kommunestyreperioden. Det kan være gull verdt med et smil og klapp på skulderen av en politisk «motstander» når debatten er over. Det er greit å ha skarpe penner, men vi må også være snille med hverandre.

En avis spurte meg nylig om hva jeg mener gjør mitt parti bedre enn andre. Jeg tror alle partier har gode intensjoner, men at prioriteringene våre kan være forskjellige. Vi kommer alle med vår kompetanse og bakgrunn – og ønsker sammen å bidra til den best mulige utviklingen av Asker. Så blir det en ordførers oppgave å sørge for at alle får virke og bidra i arbeidet vi gjør.

Nå meisler vi ut kursen for fire nye år med samarbeid på tvers, og oppgaver og verv som skal fylles. Noen saker og spørsmål er det viktig at vi står sammen om, og da må vi jobbe for å komme til politisk enighet – og få med innbyggerne i prosessen. Kommunereformen er en slik sak som vil prege denne perioden. Utbygging av E18 likeså, og her har vi allerede et tverrpolitisk E18-utvalg. Miljøpolitikk vil også stå høyt på agendaen, og vi må stå sammen om å utvikle et bærekraftig Asker-samfunn. 

Den store nedturen ved valget i år var den lave valgdeltakelsen. Asker ligger riktignok høyere enn landssnittet på 60 prosent, men vi er fortsatt ikke fornøyd med 64 prosent. Det betyr at 36 prosent av Askers befolkning ikke vil være med og bestemme! I tillegg er det en nedgang på nesten fem prosent fra forrige lokalvalg.

Da er det på sin plass å spørre: Hva gjør vi feil? Hva får folk til å stemme? Jeg spør meg også om vi har fått det så godt at enkelte ting ikke er verdt å kjempe for lenger – ikke ulikt tankene jeg har når vi markerer 8. mai. Tar vi frihet og demokrati for gitt? Er det blitt en selvfølge for oss? Eller er problemet at vi som politikere ikke får frem de politiske skillelinjene? 

Engasjement i demokratiet er så viktig - og jeg vil gjerne høre hva du som askerbøring tenker kan være grunnen til synkende valgdeltakelse. Har du tanker eller tips om hvordan vi kan skape engasjement slik at enda flere bruker stemmeretten sin ved neste valg? Send gjerne en mail til meg: lene.conradi@asker.kommune.no, for dette vil jeg arbeide med og for i den perioden vi nå går inn i. Den største trusselen mot demokratiet er likegyldighet, og mangel på deltakelse og engasjement! Dette er jeg sikker på at hele det nye kommunestyret – tverrpolitisk - ønsker å støtte opp under.

Med høsten for døren går vi nå inn i en litt mørkere tid – jeg er glad i årstidene våre og ser frem til sene høstkvelder med boller og kakao – da kan vi kose oss inne uten dårlig samvittighet – og glede oss til jul!

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 8. oktober 2015)