For oss som er i politikken er jo dette en form for høytid – ja, nærmest julaften og bursdag på samme tid.

Men jeg tror også at mange er slitne av politikerprat – bud og overbud. Vi kan nok alle oppleve at politikk og valgkamp først og fremst handler om hvem som øser mest penger ut til de gode formål – en konkurranse i offentlig pengebruk, rett og slett.

Politikk bør i mye større grad handle om på hvilket grunnlag vi fatter våre beslutninger, og hvilke verdier vi bygger på når vi prioriterer og bestemmer retning.

Og vi som politikere og listekandidater har et ansvar for å synliggjøre vårt verdigrunnlag slik at du kan gå til valg med visshet om at du stemmer på det partiet og den kandidaten som på best mulig måte vil ivareta dine verdier. Hvilke verdier mener du skal ligge til grunn for føringer og viktige beslutninger her i Asker? For valgkamp og demokrati handler om reelle problemstillinger.

Til forskjell fra et stortingsvalg er det nå lokale kandidater det står mellom. Mennesker vi kjenner til, som vi har tillit til, og som skal gjøre en innsats på vegne av fellesskapet.

Den enkelte velger i Asker har helt konkret innflytelse på hvem som skal sitte i vårt kommunestyre – og det synes jeg er kjempespennende. Partiene sikrer seg noen kandidater gjennom forhåndskumulering, men du kan påvirke personsammensetningen.

Selv om jeg håper på det tar jeg ikke for gitt at jeg skal få være ordfører i neste periode, men jeg er spent på hvem som vil utgjøre kommunestyret. Ved tidligere valg har rundt halvparten av kommunestyrets representanter vært nye. Det gir en god balanse mellom kontinuitet av erfarne politikere, og friske krefter med nye ideer. Personlig synes jeg det er stas om vi får inn flere unge, og ved hvert valg har velgerne i Asker vist at de vil gi de unge muligheten.

Valg er en tid på godt og vondt for oss som politikere. Vi skal forsvare våre verdier og standpunkt, vi skal bygge tillit, og blir utfordret på mange arenaer som vi skal mestre. Kanskje føler noen på utrygghet for den nye rollen, og jeg ønsker alle spente kandidater lykke til. Dette med å føle seg god nok er noe som følger med rollen som politiker og listekandidat, og det har jeg kjent på selv også. Jeg husker da jeg gikk inn i min aller første TV-debatt som ordførerkandidat, forhåndsdømt som «pausefisken Conradi», og skal innrømme at jeg rett og slett følte meg liten.

Jeg har lært mye gjennom åtte år som ordfører i Asker, men spør meg fortsatt daglig: Er jeg god nok? Gjør jeg en god nok jobb? Jeg tror denne følelsen er nødvendig for å beholde ydmykheten over det ansvaret og den tilliten man er gitt som folkevalgt.

Nå er det du som askerbøring som skal velge hvem du mener er denne tilliten verdig. Det handler om ditt lokalsamfunn, og hvordan utviklingen skal være her i Asker. Så bruk stemmeretten din fordi å stemme er å bestemme!

Godt valg!

Hilsen Lene

(Teksten stod på trykk i Askeravisen 2. september 2015)