Astrid Nøklebye Heiberg er kjent for sitatet «Gode nyheter er faktisk nyheter de også.» Og jeg kan ikke bli mer enig. Vi trenger de gode nyhetene. Ikke bare for å sole oss i glansen av det som er vellykket, men for å få inspirasjon og pågangsmot.

Som ordfører tar jeg del i mye av det som skjer i Asker, både på godt og vondt. En kommune har et stort ansvar for innbyggerne sine, et ansvar som vi tar på største alvor. Vi arbeider kontinuerlig for å finne gode løsninger på det som kan bli bedre. I Asker oppnår vi mange gode resultater, men vi arbeider ikke alene, vi har frivillige krefter på lag.

Jeg synes derfor det er viktig at alt det gode som skjer – samarbeid og virkelyst også får spalteplass. Bare i løpet av de tre første ukene etter sommerferien har jeg hatt gleden av å være med på mange gode nyheter. Jeg har deltatt på Barnas Byggeskole (NCC) der barn bygger nyttige ting for eldre, Bringebærfestivalen i Vollen, som kombinerer lokalhistorie, lokalt næringsliv og idrett, Hvalstrandfestivalen med musikk av internasjonalt kaliber, MITT VALG prisutdeling med Asker fotball og Lions, åpning av Fontenehus i Asker, ny kunstgressbane i Vollen, møte med Billingstad Vel og deres innsats for nærmiljøet, markering av Verdens overdosedag, samt åpning av frivillig initiert postkontor i Heggedal. Dette er nyheter om fest og moro, men det er også nyheter om tiltak for å gjøre vonde ting bedre. Lokalavisene våre, Budstikka og Askeravisen, har vært til stede ved mange av disse arrangementene. Vi kan være glade for at vi har en lokalpresse som engasjerer seg og som bryr seg om stort og smått i lokalsamfunnet vårt. Vi kunne ikke klart oss uten innsatsen til frivilligheten – og vi trenger lokalavisen som kan formidle dette mangfoldet av aktiviteter!

Gode nyheter kan være så mangt, de kan fortelle om morsomme hendelser og gode resultater, men de kan også være gode råd om vanskelige tema. Et eksempel er en sak fra Askeravisen i forrige uke, der Kristin Oudmayer fra Unicef snakker om en stor og viktig samfunnsutfordring, hvordan vi kan bekjempe mobbing. Gode nyheter viser mer enn glansbilder, de viser at det er mulig å endre ting, at det vi gjør sammen nytter. De viser at vi ikke er maktesløse offer i en vanskelig verden, men at vi er aktører med innflytelse – hvis vi møter utfordringene sammen.

«Jeg håper vi aldri opplever den dagen da forholdene er så elendige som avisene vil ha det til.» Dette sitatet av Will Rogers er fra de harde 1930-årene i USA. Et nyhetsbilde som glemmer de gode sakene, og bare gir oss store fete typer om katastrofer, dødsfall og bomber skaper utrygghet og angst hos mange. Jeg mener ikke at grusomme hendelser skal forties. Det er mye som er galt og det skal vi ikke underkjenne. Men vi har også et ansvar for å formidle alt det gode som skjer, den positive utviklingen og de gode handlingene. Det finnes mennesker med stor evne til tilgivelse, fred, kjærlighet – som gjør en utrettelig innsats for sine medmennesker, og for jordkloden vår.

Jeg tror det er viktig at vi ikke opplever verden og menneskene rundt oss som farlige. De aller fleste mennesker vil oss vel, de fleste menneskelige handlinger er gode. Dette er viktig kunnskap og erfaring for å oppleve livskvalitet.

Vi har nylig fått vite at Askeravisen legges ned, og selv om dette er en dårlig nyhet, så valgte jeg likevel å slå et slag for de gode nyhetene i dette aller siste ordførerhjørnet. Jeg vil med dette takke Askeravisen for at den hver eneste uke, i litt over syv år, har formidlet så mye kreativitet, aktivitet og omsorg – iverksatt av innbyggerne i bygda vår.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke for muligheten dette ordførerhjørnet har gitt meg til å reflektere rundt store og små saker i hverdagen som ordfører.

Og kunne vi bare gjort som Tore Coward beskriver i dette verset!

Barn
er det beste jeg vet
De dukker opp bak Dagbladet
og river alle dårlige nyheter i stykker

Vi kommer til å savne Askeravisen!

Lene W. Conradi