Tale holdt i Askers kulturhus 4. juni 2014

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit, arrangører, gjester, fagfolk – kjære alle sammen,

Som ordfører i Asker er det meg en stor ære å få ønske dere alle hjertelig velkommen til Asker.

Det er svært gledelig at Kronprinsessen er til stede her i Asker kulturhus i dag, på denne FutureBuilt-konferansen, som er en viktig arena for klimavennlig arkitektur og byutvikling. Kronprinsessen har ikke lang reisevei hit. Vi i Asker er veldig stolte av å ha Kronprinsfamilien som våre sambygdinger. Jeg vet at Kronprinsessen er opptatt av miljø, og jeg vil gjerne berømme Skaugum for å være miljøsertifisert. Kronprinsessen engasjerer seg for innovasjon og arkitektur, og da også miljøaspektet i arkitekturen. FutureBuilt er et utstillingsvindu i så måte, så Kronprinsessen vil forhåpentligvis oppleve denne konferansen som interessant og inspirerende. 

Av de fire FuturBuilt-kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen er vi i Asker det ferskeste medlemmet. Vi ble med i dette partnerskapet i 2013 – fordi vi ønsker å være foroverlente når det gjelder bærekraftig byutvikling, og fordi FutureBuilt-samarbeidet gir oss kompetansen, nettverket og virkemidler vi trenger i vår innsats for en grønnere fremtid.

Forbildeprosjektene i de andre kommunene er en stor inspirasjonskilde for oss. Nå er vi stolte over å gå i gang med vårt første forbildeprosjekt selv, som blir Kistefossdammen barnehage i Heggedal. Målet er at barnehagen skal bygges som et «pluss-hus» som genererer mer energi enn den forbruker, den skal bygges av miljøriktige og robuste materialer, og dessuten invitere til miljøvennlige transportformer for foreldre og ansatte. Det blir gjennomført en arkitekturkonkurranse for utviklingen av barnehagen, gjennom først en åpen prekvalifiseringsrunde og deretter en begrenset arkitekturkonkurranse. Konkurransen blir kunngjort på Doffin og på FutureBuilts hjemmeside i uke 24, og for de som er interessert vil det bli gitt mer informasjon om konkurransen ved en stand utenfor salen i pausen.

Barnehagen skal som sagt ligge i Heggedal. Heggedal er Asker kommunes utviklingsområde nummer to, etter Asker sentrum. Og Heggedal er et skoleeksempel på knutepunktutvikling og en samordnet strategi for areal og transport. Knutepunktutviklingen medfører en tettere og mer urban utbygging av våre sentra, våre bolig- og næringsområder.  Dette harmonerer godt med den generelle samfunnsutviklingen, da etterspørselen etter urbane verdier, urbane opplevelser og urbane boliger er økende.

Asker går helhjertet inn for knutepunktstrategien, og vi jobber systematisk for at transportarbeidet primært skal løses til fots, til sykkel eller kollektivt. Og dette også er utgangspunktet når vi nå skal bygge en helt ny bydel i Asker sentrum, på Føyka-Elvely-området på andre siden av veien bak steinpyramiden på plassen utenfor kulturhuset. Vi håper å kunne få noen FutureBuilt forbildeprosjekter der også etter hvert, miljøambisjonene for prosjektet er høye.  

Asker kommune har en målsetning om å ta i bruk lokal, fornybar energi i større grad. Vi har et langsiktig mål om klimanøytralitet i Asker kommune innen 2030 og i hele Asker-samfunnet innen 2050. Vi ser for oss at prosjektet på Føyka-Elvely kan bidra til å oppfylle disse målene, og kanskje forsyne eksisterende sentrum med overskuddsenergi. Og vi har nettopp nå fått utarbeidet en energiutredning for Asker sentrum og Føyka-Elvely. Og i morgen vil Dark arkitekter presentere Føyka-Elvely som områdecase her på konferansen, så da kan dere få høre mer om hvilke plangrep som er valgt og hvordan det nå arbeides med en energistrategi på områdenivå. Veien videre for Føyka-Elvely blir spennende, det blir det største utbyggingsprosjektet i Asker på flere tiår.

Vi vokser – alle vi fire kommuner som er sammen i FutureBuilt. Vi må ruste oss for veksten i regionen og fordele den mellom oss. Vi skulle gjerne knutepunktutviklet Asker sentrum enda mer, vi, og bygget enda flere sentrumsnære, miljøeffektive boliger og næringsbygg i gangavstand til togstasjon, bussterminal og alle sentrums fasiliteter. Men vi har en stor barriere som beslaglegger verdifulle arealer, og det er E18. 

Alt henger som kjent sammen med alt – ikke minst areal og transport. Vi har et mål om at all trafikkvekst i Asker skal tas med kollektivtransport, sykkel eller gange – vi skal bli flere mennesker uten å bli flere biler. På sikt har vi sågar som mål at det skal bli færre biler, selv om det blir flere innbyggere. Da er det avgjørende at vi får egen busstrasé mellom Asker og Oslo og en egen, separat sykkelvei for transportsyklistene. Da trenger vi en ny E18, og den bør gå i tunell gjennom Asker for å frigjøre arealer til ytterligere bærekraftig utvidelse av sentrum. 

Vi som er her i dag representerer Norges største byregion. Vi vil ha grønn vekst. Jeg skal avslutte med å slå et slag for sykkelen, som er et av mange svar på hvordan få ned bilbruken. FutureBuilt arrangerte jo i fjor idékonkurransen Get a bike, om tiltak som kan fremme sykling, og forlag som kom inn i denne konkurransen står nå utstilt i foajeen her på kulturhuset. Jeg oppfordrer dere til å ta en titt, utstillingen blir stående til 16. juni.  

Da vil jeg avslutte med å si tusen takk til FutureBuilt for å legge årets konferanse hit til Asker. Vi er glade for å være en del av dette kompetansenettverket, og setter stor pris på samarbeidet. Tusen takk til Kronprinsessen for å dele denne første delen av arrangementet med oss. 

Jeg håper alle deltakere får et stort utbytte av disse to dagene, og at dere vil hygge dere her, så igjen: Velkommen til Asker!

Takk for meg. 

Lene W. Conradi
Ordfører