Tale holdt på Skaugum 17. mai 2014

Kjære Kronprinsfamilie, skoleelever, kjære alle askerbøringer,

Gratulerer med dagen! Ja, dobbelt gratulerer, for i år jubilerer vår nasjonaldag, og vi feirer 200 år med demokratisk utvikling i Norge!

Vi feirer 17. mai i glede – og i takknemlighet. I glede over friheten vi kan nyte i Norge i dag, og i takknemlighet overfor alle generasjoner før oss, som har strevet og slitt, sloss og kjempet for de verdiene og rettighetene som vi i dag nesten tar for gitt.

17. mai er barnas dag, og det viktigste med grunnlovsjubileet er at barn og unge blir bedre kjent med vår demokratiske historie. Inspirert av dette ba jeg lokale barn og unge om å sende meg sine tanker om Grunnloven vår.

Jeg fikk mange gode tilbakemeldinger, som alle handler om store, overordnede verdier – trygghet, frihet og rettferdighet. Mange av barna har med formuleringen «vi er heldige».

«Vi er heldige som har en egen grunnlov og et demokrati» og «Vi er heldige som bor i et fritt land uten krig» skriver de Jeg tror barn i Norge erkjenner at det å leve i fred dessverre ikke er selvfølgelig for alle. Vi skal heller ikke glemme at en del av barna i landet vårt har kommet hit fra ufrie deler av verden, hvor de selv har kjent frykt og erfart krig på nært hold.

Uttalelsene fra barn i Asker handler om frihet i vid forstand. «Jeg er glad for at vi kan si det vi vil og være uenige i det vi vil» skriver en femteklassing. «Det er viktig at vi er et selvstendig land med like regler og rettigheter for alle» har en elev i 6. klasse skrevet. Barna viser at de kjenner hovedprinsippene i Grunnloven.

Ytringsfriheten og rettssikkerheten var to av de viktigste rettighetene norske borgere ble sikret i 1814. Grunnloven vår var radikal og svært demokratisk i sin samtid. Den er faktisk den eldste forfatningen i Europa som fortsatt gjelder. Så fremsynte var de 112 mennene på Eidsvoll!

I dag er den dagen du får være deg selv», har en jente i 4. klasse skrevet. Og jeg tror hun mener at «i dag» – det er hver dag. Å få være seg selv, det handler jo om alt det Grunnloven ønsker å gi oss, nemlig muligheten til å være fri, trygg, kunne si hva en tenker, kunne velge sitt eget liv. Det må være målet vårt, at alle mennesker skal kunne være seg selv. I Norge og i hele verden.

Jeg hilser til Kronprinsfamilien med nok et barnesitat: «Vi er heldige som bor i Asker, det er veldig fint her». Dette bidrar Kronprinsfamilien også til, som deltakende innbyggere i vårt lokalsamfunn. Og når dere nå reiser inn til Oslo for å hilse hele nasjonen fra slottsbalkongen, kan dere ta med dere et siste sitat fra en elev fra Asker som sier: «Jeg elsker Norge».

Vi slutter oss til dette: Ja, vi elsker!

Og det vil vi rope 3 ganger hurra for – før vi synger ett vers av nettopp «Ja, vi elsker».

HIPP, HIPP: HURRA, HURRA, HURRA!

Lene W. Conradi
Ordfører