Tale til Berit Ås i anledning 90-årsdagen 10. april 2018.

Kjære Berit, gratulerer med dagen!

Det er en ære å få være med på å markere 90-årsdagen din her på Asker museum. En person som har skapt så mye historie som deg, fortjener også historiske omgivelser!

Med tanke på dine bidrag til samfunnsdebatten, både nasjonalt og internasjonalt vil jeg gjerne begynne med å sitere Mahatma Gandhi:

Først ignorerer de deg.
Så ler de av deg.
Så slåss de mot deg.
Så vinner du.

Og vunnet har du – til gangs – spesielt når det gjelder kvinners stilling i det norske samfunnet.

Selv har du sagt at «Hvis en ikke er forut for sin tid, så kommer den aldri».
Og at det å kunne forutsi tidsånden – det vil si når samfunnet er klart for forandring – er avgjørende for å få gjennomslag for endringer.

Jeg er ikke i tvil om at du både er forut for din tid og evner å fange tidsånden. Og historien viser at du har fått gjennomslag for mye. Jeg skal ikke ramse opp din CV, men det er lett å la seg imponere. Pioner innen kjønnsforskning. Professor i sosialpsykologi. Norges første kvinnelige partileder. Feminist, aktivist og rebell.

Tidlig på 1970-tallet, rundt den tiden jeg var en nyfødt baby, var du i full gang med å være «forut for din tid» – og dermed å sette ditt preg på «vår tid i dag». Du var sentral i valgkampen og planleggingen av det vi i dag kaller det store kvinnekuppet i kommunene. Som del av denne valgkampen fikk du også prøve deg som «poet» med en ny og til dels provoserende tekst til den kjente vuggevisen «Sov Dukke Lise». Jeg siterer herved fra første vers:

Sov Dukke Lise, sov og bli stor,
Og mens du sover, styrer din bror,
Planlegger veier, bygger bedrift.
Sov Dukke Lise, sov og bli gift.

I 1971 – som resultat av en bevisst strategi og tverrpolitisk samarbeid – opplevde vi en valgrevolusjon i norsk historie – kvinnene entret kommunestyrene landet rundt. I Asker kommune fikk vi et kommunestyre der kvinner for første gang var i flertall – og du ble Askers første kvinnelige varaordfører. Dukke Lise styrte for første gang sammen med sin bror!

Jeg er overbevist om at dette, som har fått betegnelsen «Kvinnekuppet» bokstavelig talt la grunnlaget for at jeg kunne bli kommunens først kvinnelige ordfører 25 år senere.

Vuggevisens alternative tekst fortsetter slik:

Sov Dukke Lise, sov og bli stor,
Før du vet av det, er du blitt mor
Kanskje du fikk ditt barn på klinikk
Vær da takknemlig for alt du fikk,

Å bli mor er en fantastisk ting, men det var ofte den eneste rollen en kvinne var forventet å ha i samfunnet. Takket være din generasjons innsats kan dagens mødre nyte godt av en av verdens beste permisjonsordninger og barnehagetilbud – og det er en selvfølge for de aller flest kvinner i vårt land at vi kan kombinere morsrollen med egen karriere. Dukke Lise får ikke lenger bare «sitt barn på klinikk», hun får også permisjon og barnehagetilbud – og lovverket støtter hennes rettigheter både som mor og arbeidstaker. Og ikke minst, far har også rett, plikt og mulighet til å være en viktig omsorgsperson for barna! Selv har jeg fått leve ut mitt politiske engasjement – i tillegg til å være trebarnsmor. Med gode ordninger og en aktivt tilstedeværende partner har dette vært fullt mulig.

Jeg er virkelig takknemlig for «alt jeg fikk»! Og du er en viktig årsak til at vi i dag lever i et av verdens mest likestilte land, der kvinnenes plass i politikken og samfunnsdebatten er en selvfølge. Norske kvinners rettigheter er unike i internasjonal sammenheng, men de har ikke kommet uten kamp. Kvinnekuppet i 1971 er for eksempel viden kjent – en bit Asker-historie vi er spesielt stolte over – som jeg til og med har skrytt av i internasjonale FN-settinger.

Men selv i Norge har vi fremdeles mye som gjenstår. Mor tar mest ansvar hjemme – og opplever ofte dobbeltarbeid. Kvinner tjener fremdeles mindre enn sine mannlige kollegaer – for samme jobb. Likelønn er noe vi fortsatt må kjempe for.

Nylig har vi også opplevd en ny åpenhet rundt seksuell trakassering – i arbeidslivet, politikken, og kulturbransjen. Metoo-kampanjen har rystet oss – og rusket opp i mye usagt og skambelagt i ujevne maktrelasjoner.

Store deler av din yrkeskarriere har vært dedikert til nettopp slike maktrelasjoner – og du er kjent for «de fem hersketeknikkene» – der den femte er identifisert som «påføring av skyld og skam». Jeg håper at Metoo-bevegelsen har ført til en varig endring når det gjelder åpenhet rundt trakassering og vil fortsette å bidra til å legge skyld og skam der den hører hjemme – hos den som trakasserer!

Vi i Norge har oppnådd mye. Vi har velstand. Vi har rettigheter. Men vi er også en del av et større hele, og det å bekjempe ulikhet og urettferdighet i andre kulturer og verdensdeler er et ansvar vi bør ta på største alvor – og i solidaritet med alle verdens kvinner! Her er det fortsatt mye å gjøre!

To av vuggesangversene handler spesielt om miljøet – det å ta vare på livsgrunnlaget vårt. Noe som har blitt enda mer aktuelt og prekært i lys av klimaendringene. Hørte jeg noen si «forut for sin tid»?

Se, Dukke Lise, der står et tre,
Som du i blant kan glede deg ved,
De andre gikk dukken i kullos og bly,
Sov Dukke Lise, slumre på ny.

Sov Dukke Lise, sov og bli stor,
Og mens du sover, ødes din jord,
Fisken i havet, fuglen på gren,
Sakte forgiftes en etter en.

I løpet av mine år som lokalpolitiker har jeg også fått sjansen til å delta i internasjonale prosesser og jeg er overbevist om at slagordet om å «tenke globalt og handle lokalt» inneholder en dyp sannhet.

Kanskje er vi i nye Asker også litt forut for vår tid når vi har besluttet at den nye kommunen skal tuftes på FNs bærekraftsmål?

Alle verdens land er forpliktet til å oppfylle disse 17 målene, og jeg har sterk tro på at det å løfte blikket og se seg selv i en større sammenheng er nødvendig for en bærekraftig fremtid – for alle verdens lokalsamfunn!

En historisk parallell til kvinnekuppet har vi også i arbeidet med bærekraftsmålene og byggingen av den nye kommunen – vi søker konsensus og gode løsninger på tvers av politiske skillelinjer.

Da har jeg kommet frem til det siste verset i den alternative vuggesangen, det sier noe om vårt ansvar som kvinner og som individer:

Derfor min Lise må du stå opp,
Rope et varsko, kreve en stopp,
Mane til kamp i handling og ord,
Både for din og alle barns jord.

Da har jeg vært igjennom hele vuggesangen – og her er det ikke snakk om å sovne – men å våkne opp! Våkne opp til urettferdighet og utfordringer. Våkne opp og sette i gang med å gjøre ting bedre – for alle!

Du sier selv at du drives til handling av sinne, og her ligger kanskje noe av forskjellen mellom våre generasjoner? Takket være innsatsen til din generasjon har ikke jeg opplevd urettferdigheten og sinnet i samme grad, men jeg ser at vi fremdeles har mye ugjort – og at vi har et ansvar for å fortsette arbeidet dere startet. Dukke Lise må ikke få lov til å sovne igjen!

Som politikere er vi drevet av et stort samfunnsengasjement. Men det koster å være i politikken, og det kan ta på å stå i blesten i samfunnsdebatten. Likevel håper jeg at du, som jeg, opplever at dette er et meningsfullt oppdrag. At det er verdt det!

En ting er sikkert – ditt store engasjement og innsats for fellesskapet har uten tvil kommet mange til gode.

Jeg har allerede flere ganger vært inne på din evne til å fange tidsånden – og det å være forut for din tid – og jeg må innrømme at jeg er litt fascinert av historien om da du overnattet hjemme hos John Lennon og Yoko Ono i New York. Hvordan var de som privatpersoner!? Hva snakket dere om? Som kunstnere har disse to virkelig preget tidsånden – og klarer å inspirere stadig nye generasjoner – og Yoko Ono er jo fremdeles en aktiv kunstner og aktivist.

Siden du har et spesielt bånd til Yoko Ono, synes jeg at dette sitatet fra henne passer ekstra godt her i dag:

«Some people are old at 18 and some are young at 90. Time is a concept that humans created».

Og det stemmer i hvert fall i ditt tilfelle.

Da jeg fikk høre at du i år først var med på 8. mars-markering her på museet, drog videre på et arrangement i Oslo, før du satte deg på nattoget for å holde foredrag på Helgeland museum 9. mars, tenkte jeg, Berit er 90 år ung!

Kjære Berit,

Som tidligere nevnt er du kjent for å ha identifisert fem hersketeknikker som et analyseredskap for å avsløre mangel på likeverd og rettferdighet i relasjonen mellom kvinner og menn.

Det er laget et hefte om disse hersketeknikkene – men vi har skjønt at det ikke er så mange eksemplarer igjen.

Derfor – som en bursdagsgave har vi fått trykket opp 2000 eksemplarer – først og fremst til utdeling på skoler – så enda flere kan få en nøkkel til å forstå hva som skjer når vi ikke blir lyttet til, latterliggjort, oversett og ignorert – eller påført skyld og skam.

Med heftet «De 5 hersketeknikkene» håper vi å bidra til at arven etter deg blir videreført til nye generasjoner.

Vær så god – og igjen – gratulerer så mye med den store dagen!

(Talen ble holdt under en jubileumsmottakelse for Berit Ås på Asker museum 10. april 2018)