Utebursdag for Den norske turistforening 21. januar 2018.

Kjære alle turvenner!

Gratulerer med 150-årsdagen til Den norske turistforeningen!

En folkekjær organisasjon som gjennom 150 år har bidratt til glede i friluftsaktivitet i Norge. Og kanskje den organisasjonen vi skal takke spesielt for at vi lever i et land med turkultur og fantastisk god tilrettelegging, og ikke minst for at disse godene som naturen vår gir er tilgjengeliggjort for oss alle.

Men DNT er så mye mer enn en organisasjon, vi kan nesten kalle det en folkebevegelse i ordets rette forstand. Som bidrar til at vi kommer i fysisk bevegelse, men kanskje like viktig at vi kommer i bevegelse som samfunn gjennom frivillighet.

Og da kommer vi inn på det jeg kaller de gode feer eller fer i samfunnet vårt. Hvordan frivilligheten og friluftslivet som er selve kjernen i DNTs virksomhet bidrar til folkehelse og fellesskap, og hvordan DNT på denne måten tar et stort forvalteransvar som igjen legger grunnlag for vår frihet og fremtid.

DNT er en institusjon i det norske samfunnet som aldri kommer til å gå ut på dato!

Over hele landet er turglade mennesker samlet i dag – på Kom deg ut- dagen – for å markere dette store jubileet.

Og vårt kjære Asker Turlag inviterer selvsagt til bursdagsfest, og har valgt vakre Borgen som ramme for feiringen! Ikke tilfeldig. Akkurat her hvor Borgenveien og Askeladdveien møtes, er vi tett på der folk bor.

Turlagets og DNTs uttalte mål er å få med enda fler på tur, og da blir nettopp turer og arrangementer i nærområdene viktig å satse på.

Når vi senker terskelen – gjør aktivitetene tilgjengelig og sentralt – er det lettere å få med enda flere. Det viktigste er jo fellesskapet vi har når vi er samlet utendørs.

Og det er nettopp fellesskap i lokalsamfunnet Asker Turlag skaper gjennom sine mange aktiviteter og tilbud. Noe vi i Asker kommune er umåtelig takknemlige for.

Vårt eget Asker Turlag ble stiftet 29. mars 2006 – som det første lokale turlaget under DNT Oslo og Omegn – og har bidratt i stort monn for lokalsamfunnet vårt.
Mange engasjerer seg frivillig gjennom turlaget, og vi får igjen for deres innsats, folkehelse på mange plan. Den store frivillige innsatsen til Asker turlag/DNT er en av årsakene til at Asker i 2017 ble nominert til årets frivillighetskommune.

Vi er takknemlige for og stolte av det gode samarbeidet vi har mellom DNT, Asker Turlag og kommunen, og spesielt for den gode partnerskapsavtalen vi inngikk 1. mai 2013 om å fremme folkehelsen!

Vi har de siste årene åpnet mange rundløyper i nærområdene, også her på Borgen. Vi tilgjengeliggjør ukjente perler du kanskje ikke ante eksisterte rett ved der du bor.

Jeg har i alle fall fått mange åpenbaringer som gjør meg enda stoltere og gladere i bygda vår, og kan bare anbefale dere alle å gå på turlagets hjemmeside og finne frem kartene og utforske mulighetene!

Samarbeidsprosjektene er mange, og bidrar til at flere kommer seg ut på tur, bruker naturen og friluftslivet som en kilde til helse!

Jeg kan ikke tenke meg noe mer helsefremmende enn turgåing. Frisk luft, naturinntrykkene og den jevne, trauste turbevegelsen er for meg som balsam for sjelen. Og god helse handler i stor grad også om vår psykiske helse, ikke bare hvor spreke vi er, men hvordan vi lever med tankene og følelsene våre.
Og så er turgåingen ikke minst en viktig kilde til hyggelig fellesskap, og til en god prat.

Siden vi er på Borgen så må jeg derfor få lov til å nevne det nye samskapingsprosjektet «Friluftsliv på Borgen» som er et inkluderingsprosjekt for å skape fellesskap på tvers gjennom friluftsliv.

Prosjektet har base her i «Friluftshuset» i Borgenveien 100 – og har gjennom 2017 utført en rekke aktiviteter, jeg kan nevne:

  • Friluftsliv på Borgendilten, i samarbeid med Lions
  • Friluftslivs-sommerskolen
  • Ukentlige Lek deg sprek-gruppe i Huldreveien torsdager
  • Topp er Toppers; 10. topper på tre år for alle elver på Borgen ungdomsskole.
  • TilTopps på Galdhøpiggen (ukentlige treningsturer for frivillige og deltakere fra Folkeuniversitetet)
  • Ferskingkurs i samarbeid med Folkeuniversitetet for flerkulturelle
  • Nærturgrupper på Borgen og Hasselbakken to ganger pr uke har startet opp

I tillegg kommer Seniortrim på Innbyggertorget, trillegrupper fra Innbyggertorget på Borgen, og Wentzelhytta som planlegges ferdig oppusset i 2018.

Vi har også spennende planer for uteområdet i Borgenveien 100, hvor DNT i samarbeid med Nærmiljøsentralen med flere, og Natur og Idrett planlegger uteplass, gapahuk, klatreløype og sykkelpark i samarbeid med ungdom i Asker. Her får vi drahjelp av midler fra Fylkeskommunen og DNB Sparebankstiftelsen.

Jeg skal gå inn for landing nå med å overrekke bursdagsgaven vår.
I august hadde vi storslått åpning av Halvorsenhytta i marka innenfor Semsvannet. Hytta er nå helt nyoppusset og åpen for alle som vil, og har 10 senger.

Men ikke nok med det! Nå skal vi etablere Norges første hengekøyepark utenfor hytta! På denne måten kan hytta og hengekøyene tilby overnatting for en skoleklasse eller andre grupper.

Dette anlegget blir helt nytt i Norge og det er tegnet av Kristian Stoll i DNT Oslo og Omegn.

Asker kommunes bursdagsgave til DNT er et tilskudd på kr 170 000 til etablering av denne hengekøyeparken. Jeg vil derfor symbolsk få overrekke en hengekøye – og med det gratulere DNT med dagen!