Tale på åpningsmarkering i Slemmestad 1. januar 2020

1. januar 2020 var det et fantastisk flott arrangement i Slemmestad for å markere den nye kommunen . Her kan du lese ordførerens åpningsord og velkomst.

Kjære alle sammen!

Godt nytt år!

Dette er historisk! I dag ferier vi den første dagen som ny kommune.
Gratulerer, alle sammen – og velkommen til Asker. Det er en stor glede å endelig kunne si akkurat det - velkommen til vårt nye kommunefellesskap!

For nå er vi i Asker, om vi står på Tofte, på Klokkarstua, ved Semsvannet, Holmen eller her i Slemmestad. Grensene er opphevet, og nå er vi ett felleskap.

Samtidig utgjør vi mange ulike fellesskap - der vi bor i våre tettsteder som alle vil fortsette å eksistere og utvikles videre basert på sin unike identitet og særegenhet.

Og selv om Asker nå er stor og langstrakt, skal vi fortsatt styrke og dyrke tilhørigheten til det lokale. Tettstedene våre – som Slemmestad, Tofte, Klokkarstua, Holmen, Sætre og Borgen - blir viktige samlingspunkter, og det blir også innbyggertorgene våre.

En stor kommune skal nemlig likefullt oppleves som en nær og kjær kommune med tjenester nær der vi alle bor.

Og så tar vi historien med oss, selv om vi legger den bak oss. Symbolsk uttrykker vi det så fint gjennom at de tre gamle kommunevåpnene fortsatt er med oss der de henger trygt bak på det nye ordførerkjedet.

Og det er jo fordi vi bygger videre på et solid fundament, og bærer med oss historien og tradisjonene som har preget Røyken, Hurum og Asker.

Vi har valgt fire verdier som skal kjennetegne vårt Asker: raus, modig, nær og skapende.

Vi skal være en kommune med rause innbyggere og ansatte som vil hverandre vel. Vi deltar, bidrar og engasjerer oss. Kongen sa det så fint i sin sterke nyttårstale i går da han fremhevet frivilligkraftens betydning og hvordan summen av enkeltmenneskers livskraft er samfunnets levedyktighet.

Å være nær - handler om trygghet for tjenester når du trenger det, men også om å se og kjenne hverandre. Det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre. Å bry oss om hverandre og våre lokalsamfunn slik at alle kan ha det bra.

Modige er vi når vi løfter blikket, tør å tenke lenger frem og ser oss selv som del av noe større. Vi hadde ikke vært her i dag om vi ikke hadde løftet den nye kommunen frem i fellesskap, og sett utover oss selv.

Vi har mot til å tenke nytt og er Skapende når vi finner nye løsninger – sammen.

For som kongen også sa i går, det er bare sammen vi kan løse og finne svar på de store spørsmålene og utfordringene vi står overfor; som handler om hva som tjener oss mennesker og vår felles fremtid best. Vi har alle et ansvar for vår felles fremtid. Enten det er her i kommunen vår, landet vårt eller i verdensperspektiv.

Nå skal vi bli enda bedre kjent med hverandre. Vi skal bygge stolthet og tilhørighet til det vi har sammen. Og Asker trenger alles engasjement og bidrag for å skape vår felles fremtid!

Jeg håper dere stolt tar i bruk alt den nye kommunen har å by på! Vi har gjort 2020 til offisielt kulturår med en rekke kultur-, natur- og friluftsopplevelser, og markeringen i dag er den aller første.

Følg Kulturåret 2020 på Facebook for å få med dere alt som skjer for å feire vårt nye kommunefelleskap.

Med velkommen og gratulerer kjære Asker - erklærer jeg offisielt den nye kommunen for åpnet!

Her er tre tidligere ordførere samlet på arrangementet i Slemmestad 1. januar. Foto: Kjell Hustad