Frivillighetskonferansen i Asker kulturhus 25. november 2017.

Kjære alle sammen

Velkommen til årets Frivillighetskonferanse!

Det er ekstra hyggelig å se dere ansikt til ansikt i år - i fjor hilste jeg dere på en videosnutt fordi jeg var i Gardabær, vår vennskapskommune på Island, for å være med på julegrantenning – men lovet at det var en engangsforeteelse – for frivillighetskonferansen skal man ha veldig gode grunner til ikke å være med på!

For dette er en viktig arena! Alle vi som er samlet i Kulturhuset i dag representerer store verdier i form av det vi i hver våre roller bidrar med for Asker-samfunnet.

Jeg går litt sånn løftet på frivillighetsopplevelser inn i denne helgen. Uken har vært innholdsrik, og jeg har hatt flere poster på programmet der frivillighetens verdi har stått i sentrum.

I går besøkte jeg Frokostklubben, et nylig iverksatt tilbud som en del av Heggedal Innbyggertorg. Og innbyggertorg er i ferd med å bli bygdas store frivillighetsarenaer rundt om i tettstedene våre, og her samles mange i det lokale miljøet – i dagens budstikke på side 2 og 3 ser dere to fine overskrifter å tenke innbyggertorgene inn i.

Derfra gikk turen til Heggedal skole som har startet et nytt etterskoletilbud for 5.-7. klasse som de har kalt Jobbsentralen for mellomtrinnet. Der skal elever som ønsker å drive aktiviteter for andre – blant annet for de yngre elevene på SFO – få kunnskap og kompetanse innen relasjonsbygging og aktivitetsledelse. Gjennom dette opplegget kan de lære at de i kraft av seg selv kan være en ressurs for andre. Er ikke det flott?!

Og i går kveld besøkte jeg en nyåpnet ungdomskafe i Vollen Idrettshall – et samarbeid mellom VUL og UngKultur Vollen. Når lokale drivkrefter ser et behov og har en ide, og det er vilje til å engasjere seg – da skapes nye, flotte, gode tilbud, som i dette tilfellet bidrar til et bedre oppvekstmiljø.

Tirsdag hadde De unges kommunestyre møte på rådhuset, og kom blant annet med forslag til tiltak mot ensomhet og psykisk press blant barn og unge.

Ett tiltak de etterlyser, er nettopp flere møteplasser for unge utenfor skoletiden, som ungdomskafeen i Vollen.

Noe av det jeg likte veldig godt med hva vi utfordret DUK på i denne sammenheng, var at vi spurte ikke bare om forslag til tiltak kommunen og det offentlige kunne gjøre – vi spurte hva de selv mente de kunne bidra med, hver og en og gjennom elevrådene.

Jeg tror det er viktig at dagens barn og unge ikke vokser opp med en forventning om at alle ønsker og behov er noe man kan forvente eller kreve at kommunen skal ordne opp i. Jeg tror det er viktig å dempe forventingene om at det offentlige skal løse alt for oss – og at barna tidlig lærer at vi sammen skaper det beste lokalsamfunnet.

Misforstå meg rett - gode tilbud til barn og unge er avgjørende viktig – vi bruker allerede mange millioner kroner årlig på ulike fritidstiltak i Asker. Allikevel skulle vi alltid gjerne ønsket oss enda bedre og enda flere tilbud.

Klarer vi å få barna til å forstå at kommunens pengesekk og ansatte alene aldri vil klare å få på plass alt alle ønsker seg, men at vi sammen kan få til veldig mye mer om vi samarbeider, så tror jeg vi legger et godt grunnlag for at frivillighetskraften vil leve godt også i fremtidige generasjoner.

Jeg opplevde at barna i Heggedal allerede var der – og jeg må innrømme at jeg blir veldig inspirert av slike opplevelser med barn og unge i hverdagen!

Men også barna opplever jeg blir inspirert når vi formidler betydningen av frivillig innsats på riktig måte. Og at de forstår at den største kraften sitter de med selv.

Det er veldig flott synes jeg å se hvordan også skolene nå i større grad setter dette tema på dagsorden.

De fleste av dere har sikkert hørt om Valgfaget Innsats for andre i ungdomsskolene i Asker? Det er blitt veldig populært - og gir de unge en introduksjon til frivillighetsarbeid.

Jeg har en datter på 13 som begynte på ungdomsskolen selv denne høsten og som helt frivillig har valgt dette valgfaget – så jeg prøver å følge litt med på hvordan hun erfarer det og hva hun lærer.

De har så vidt begynt og jeg skjønte at jeg kanskje både var litt utålmodig og stilte litt høye krav da jeg under frokosten forrige helg begynte en aldri så liten utspørring om hva hun la i frivillig, om hun hadde tenkt over selve ordet – fri og villig….

Hva betyr det å gjøre noe frivillig da Hanna? Jo det var enkelt – det var når man gjorde noe man ikke ble tvunget til…Vi måtte smile litt – det var i alle fall tydelig at husoppgavene vi forsøker å gi henne hjemme ikke var definert som frivillig arbeid…

Og det har hun kanskje litt rett i – derimot å bake kaker og stille seg opp langs Semsvannet for å samle inn penger til demenssaken en søndag som en del av leksene i faget innsats for andre – det gjorde hun med stor entusiasme helt frivillig – og mange lot seg nok sjarmere av den hjemmesnekrede plakaten der det sto «redd de med demens».

Det var en liten digresjon.

Dere har sikkert sett vårt ferske inspirasjonshefte «Frivillig fordi du kan»?

Denne gir innblikk i hva frivillighet er, bidrar til og betyr i vårt lokalsamfunn. Kommunen vår har mye godt å by på nettopp fordi mange krefter skaper noe sammen. Innbyggere, frivillige, ansatte, politikere og næringsdrivende bidrar alle til fellesskapet. I Hurum, Røyken og Asker – som utgjør nye Asker - legger tilsammen 575 frivillige lag og foreninger ned utallige dugnadstimer og skaper fellesskap for unge og gamle innbyggere.

Det er ingen tvil om at frivillighetens rolle bare blir mer og mer betydningsfull i samfunnet vårt. Og ikke minst i arbeidet med å bygge ny kommune – vi gleder oss til å se aktivitetskalenderen for 2018 med ulike arrangementer som skal knytte oss sammen, og bygge identitet og felles verdier.

For at den frivillige kraften skal få næring er det avgjørende at kommunen evner å samarbeide, samhandle og legge til rette for å inspirere frivilligheten. Da må det ikke herske noen tvil om at vi som kommune ser frivilligheten.

Frivillighet er et av mine favorittema – og skulle navnet ordfører stå for fall - har jeg alternativet – frivilligfører. Jeg føler meg litt som det og - jeg håper dere opplever at jeg og vi i kommunen ser dere – spørsmålet er om ser dere nok? Her trenger vi hjelp av dere!

Årets konferanse er ment å skulle bidra til det med tema «Se frivilligheten». Frivillighetsutvalget ønsket i år å prøve ut noe nytt med å avholde et såkalt frivillighetstorg der innbyggerne kan se og oppleve frivilligheten i Asker.

En stor takk til frivillighetsutvalget for arbeidet med å få til konferansen, og for å fornye den!

Som alltid har dere et flott program med gode innledere, og jeg er sikker på at vi vil gå løftet hjem!

Jeg håper dere opplever at vi ser dere - men er også ydmyke over at vi som offentlig instans ikke alltid fremstår like fleksible. I møte med direktørene i kommunen er frivillighet ofte tema, og jeg møter stor velvillighet fra dem. Det er viktig at vi utfordrer hverandre hele tiden på hvordan vi kan bli bedre i møte med frivilligheten.

Ferske tall om status for frivillighet i Norge 2017 (fra forsker Bjarte Folkestad) viser en stabil deltagelse i Skandinavia. Det skjer en vekst i sosialt frivillig arbeid i Danmark og Sverige - men ikke i Norge. Det er uvisst hvorfor.

Størst deltagelse ser man innen idrett, kultur og fritid, og funnene viser at:

  • Menn deltar mer
  • De med høyere utdanning deltar mer
  • De med høyere lønn deltar mer
  • De med barn deltar mer

Et lite tankekors kanskje. Utenforskap er noe av det vi tenker frivilligheten skal bidra til å redusere i lokalsamfunnet vårt – da må vi passe på at også frivilligheten evner å favne bredt.

Dette er signifikante funn. De viser tendenser over tid, og er statistisk reelle.

Forskning viser at det å delta i frivillig arbeid øker lykkefølelsen hos oss mennesker. Frivillighet er godt for samfunnet – og den gjør godt for individet.

Det er det jeg så inderlig håper at min datter og elevene på innsats for andre skal få en opplevelse av – kjenne på det gode – og komme litt lenger i teoridelen enn til antitetisk å tolke det som fravær av tvang. Og min opplevelse er at de gjør det altså… hun kom strålende hjem den dagen etter å samlet inn penger….

Frivilligheten er også et viktig fundament for demokratiet. Akkurat det tenker vi kanskje ikke så ofte over når det gjelder verdien av frivillighet, men undersøkelser har vist at det er en direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til de offentlige myndighetene.

Jo mer frivillig arbeid – jo større tiltro til demokratiet. Tenk så viktig! Dette aspektet er særlig viktig opp mot de unge – når de engasjerer seg får de innsikt – og det gir kunnskap og tillit.

Det er rett og slett et demokratiproblem at mange unge i dag ikke organiserer seg gjennom det frivillige.

Desto viktigere er det at de unge får se at frivilligheten spiller en avgjørende rolle som hjørnestein, både i demokratiet og i velferdssamfunnet.

Mange av dere har sikkert hørt at Asker kommune er nominert til prisen som årets frivillighetskommune? Vi er nominert fordi vi har en aktiv frivillighetspolitikk, og fordi vi har jobbet aktivt med dette siden 2007. Vi har fått på plass verktøy som frivillighetsutvalg, konferanse, frivillighetskoordinator, frivillighetsportal og 5 frivilligsentraler. Videre ønsker Asker kommune å inngå samarbeidsavtaler mellom tjenestesteder og frivillige lag og foreninger, og jobbe aktivt for at det skal bli flere lag og foreninger med flere medlemmer i Asker. Og dette legges merke til! Veldig stas å bli nominert – og vi er spente på om vi når til topps!

I tillegg så er Jan Martin Larsen nominert til pris på bakgrunn av hans arbeid som turorienteringens far i Norge og hans brennende engasjement for friluftsliv som turleder, stirydder mm. Jeg vil oppfordre dere til å gå inn på Frivillighet Norge sine nettsider og stemme! Jan Martin har også vært en drivkraft her lokalt for å få til DNT-merkede rundturer – og i morgen åpner nr 16 av totalt 20 slike runder. Bli med på åpning av Bjerkåsrunden – møt opp på Coop på Bjerkås kl 11!

I tiden vi går i møte – juletiden – står frivillighetsarbeidet ekstra sterkt. Jeg tenker på julegrytene til Frelsesarmeen og julefeiring på Venskaben spesielt. Men også mye annet! Blant annet innsamling av julegaver til dem som trenger det, alle julemesser og julekonserter som holdes – her er også mange frivillige krefter i sving.

Men gjennom hele året lyser frivilligheten opp lokalsamfunnet vårt og berører livene til enkeltmennesker. Takk for alt dere gjør, er og betyr for Asker.

Til slutt vil jeg dele med dere

DE 9 SELVVETTREGLENE – ført i pennen av Bjørn Riiser -

Legg ikke ut på livets vei uten tilstrekkelig ydmykhet.

Meld fra om hvem du er og hva du vil.

Vis respekt for andres kultur og erfaringer.

Lytt til andre. De er eksperter på sine liv - som du selv er på ditt.

Vær utstyrt for å møte vanskelige situasjoner. Ta med selvtillit, omsorg, innsikt og godt humør.

Husk å ta med ditt etiske kart og moralske kompass.

Gå ikke alene. Søk fellesskap.

Vend i tide. Det er ingen skam å be om tilgivelse eller forandre mening.

Ikke spar på kreftene eller grav deg ned.

Livet ditt skal leves nå!