Kjære alle sammen, Velkommen til utdeling av Asker kommunes tilgjengelighetspris for 2014.

Det er sjuende gang jeg har fått dette ærefulle oppdraget, og det er noe jeg setter stor pris på. Kommunen deler ikke ut mange priser, men de prisene vi har er vi veldig stolte av. Og så får jeg som ordfører gleden av å være vertinne for denne prisutdelingen, og det synes jeg er hyggelig.

Men jeg skal innrømme at det er andre som skal ha æren for tilstelningen her i kveld. Jeg vil derfor rette en stor takk til årets jury, for å legge til rette for dette flotte arrangementet og for arbeidet med å vurdere kandidater og kåre en vinner. Juryen har for uten Anne Christine Holt, bestått av Gunnar Johansen, Jon Nesheim, Catty Jensen, Ingunn Ramsfjell og Trine Maanum. Juryens sekretær fra kommunens administrasjon har vært Gro Eriksen. Dere har gjort et grundig arbeid, og kommet frem til en meget verdig vinner.

Dette er en festkveld der vi feirer en person som har utpekt seg med sin innsats for mennesker med fysiske og psykiske helseutfordringer. Men på en sånn kveld må jeg også få takke hele Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne med leder Anne Christine Holt i spissen. Takk for det arbeidet dere legger ned gjennom hele året for alle i Asker med ulike former for funksjonshemminger. Dere er med på å bidra til at flest mulig skal kunne ferdes, delta og være inkludert i vårt lokalsamfunn her i Asker! Dere bidrar til at de mange godene vi har i Asker også skal være tilgjengelig for de som på ulike vis har utfordringer med å benytte seg av tilbudene. Gjennom deres innsats blir Asker et bedre og mer inkluderende sted! 

Dette arbeidet gjør dere med stort engasjement. Tusen takk for deres innsats!

Da har jeg fått det ærefulle oppdraget å dele ut Asker kommunes tilgjengelighetspris for 2014. Det flotte med årets utdeling er at jeg synes det blir så tydelig at tilgjengelighet ikke bare handler om fysisk tilgang. Det handler om hvordan vi som samfunn – og enkeltpersoner - kan åpne opp for fellesskap, og legge til rette for en meningsfull hverdag og et godt liv for alle.

Rådets leder har gitt meg begrunnelsen for årets utvalgte kandidat. Og slik jeg kjenner prisvinneren og foretaket stiller jeg meg helt bak begrunnelsen som jeg syntes var veldig god og beskrivende.

Jeg skal lese opp juryens begrunnelse i sin helhet, og den lyder som følger:
Det gjør alltid et sterkt inntrykk når noen forteller at et enkeltmenneske har forandret deres liv. At et enkeltmenneske har brydd seg, og gjennom sitt arbeid og tilstedeværelse for mennesker med fysiske og psykiske helseutfordringer, har skapt en meningsfull hverdag for flere.

Tilgjengelighetsprisen for 2014 tildeles Kay Arne Sørensen.

Kay Arne Sørensen er foreslått til Tilgjengelighetsprisen for 2014 av Are Strand, for sitt arbeid gjennom flere år som leder og primus motor for det fritidsaktiviserende, arbeidsforberedende og arbeidsrettede tiltaket «Joe Silver», oppkalt etter forslagsstillers sønn, Jo Sølve Strand.

Bedriften «Joe Silver» ble etablert i 2007, innledningsvis familiært, for en liten gruppe yngre, voksne deltakere med langvarige psykiske lidelser. Det ble etter hvert søkt om prosjektmidler, også med tanke på flere ansatte.  

Joe Silver har som arbeidsoppgaver å overføre lyd og bilder, lysbilder, gamle filmer eller lydbånd til CD og DVD. De ansatte er alle uføretrygdede, men har valgt bort muligheten til å være passive trygdemottagere.  

Kay Arne Sørensen kom etterhvert inn som en daglig leder via venner i pårørendeforeningen. Med sin yrkesbakgrunn, som blant annet tidligere driftssjef for Reaktorskolen, NAVs forlengende arm for å få arbeidsledige ut i arbeid igjen og ikke minst sine personlige erfaringer, gikk han inn i denne oppgaven med et aktivt engasjement og stor tro på de gode krefter og utviklingsmuligheter i enkeltmennesket.

Han blir omtalt som et funn for et slikt prosjekt, og har nedlagt en betydelig frivillig innsats for å vedlikeholde og videreutvikle restarbeidsevnen hos deltakerne.  

NAV i Asker er samarbeidspartner. Andre har også i privat regi støttet opp med utstyr og fornyelse av dette.

Både arbeidstakerne og de pårørende setter umåtelig stor pris på den innsats Kay Arne nedlegger til beste for dem alle. Og ikke minst, hvordan han medvirker til at de ansatte har en trygg jobb å gå til, har kolleger man trives med, og at man kan levere produkter som etterspørres av mange.

Gjennom nettopp hjelp til selvhjelp har både ansatte, pårørende, og ikke minst Kay Arne som person og medmenneske, skapt gode arbeidsplasser. Nå har de stor pågang på oppgaver, og de utfører et meget solid arbeid i et lite, trygt og trivelig arbeidsmiljø.

«Det er en menneskerett at alle som kan, har lyst og evner, skal få en ny sjanse til å komme inn i arbeidslivet. Alle som har arbeidsevne, helt eller delvis, må vi tilrettelegge for, slik at de kommer i jobb», skriver stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen i et innspill i Budstikka en tid tilbake.

Slik burde det være…

Men juryen ser også at det krever en primus motor, en entusiast i tillegg til smidighet fra det offentlige.  

Det krever en som kan se lenger, som kan se nye muligheter, nye oppgaver, nye grupper av deltakere. Blant annet har noen elever fra tilpasset opplæring på Bleiker videregående skole fått prøve seg i senere tid.

Det krever et medmenneske med sans for de praktiske løsningene i hverdagen og som evner å sette seg inn i andres behov.

Det krever et medmenneske som med alvor og humor respekterer og tar vare på den enkelte både i arbeid og fritid.

Som det fremkommer i kriteriene for statuttene, de tre siste av fire punkter;

  • Å legge forholdene til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i og beholde inntektsgivende arbeid.
  • Å fremme tiltak som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap, og dermed skape forutsetninger for et mest muligmeningsfylt liv.
  • Å være tilgjengelig som et godt og spesielt medmenneske.

Det er derfor en stor glede å kunne hedre Kay Arne Sørensen i dag, og vi gratulerer med pristildelingen. Den er så vel fortjent.

Og som ordfører for Askers 60.000 innbyggere gleder det meg spesielt å se at hvert menneske – hver innbygger – kan utgjøre en forskjell i et annet enkeltmenneske sitt liv. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen, sier vi gjerne. Det har du, Kay Arne, vist i praksis gjennom din innsats og ditt engasjement. Tenk for et varmt samfunn – eller en varm verden, for den del – vi ville fått om alle engasjerte seg like mye for at andre skal få et bedre liv. Da er jeg sikker på at jorden ville blitt et bedre sted. Så tusen takk, Kay Arne, for det du gjør for andre mennesker, og for den du er som menneske. Det er dette som er bakgrunnen for at du mottar Asker kommunes tilgjengelighetspris.

Både juryen og jeg ønsker deg og dere alt godt, og lykke til videre med arbeidet.

Jeg ber Kay Arne Sørensen komme fram og motta prisen.