Utdeling av Asker kommunes tilgjengelighetspris for 2016.

Kjære alle sammen,

Hjertelig velkommen til en av årets viktigste begivenheter – utdelingen av Asker kommunes tilgjengelighetspris for 2016!

Dette er den niende tilgjengelighetsprisen jeg får æren av å dele ut. Vi har bare tre kommunale priser i Asker – tilgjengelighetsprisen, frivillighetsprisen og kulturprisen – så disse prisene er ekstra verdifulle og henger høyt.

Som med det aller meste her i verden så trengs det mange gode krefter for å få ting til å skje i samfunnet. Her i kveld vil jeg spesielt trekke frem juryen som legger til rette for dette arrangementet, og som har vurdert verdige kandidater og kåret en vinner av selve prisen.

Ingvild Tautra Vevatne har ledet dette arbeidet i mange år – og har nok en gang ledet den erfarne juryen i arbeidet med å vurdere verdige kandidater. Foruten Ingvild, har juryen bestått av: Trine Maanum, Grete Hjermstad, Karl Bønnhoff, og Ingunn Ramsfjell. Stor takk til dere alle!

Jeg vil også gjerne takke Gro Eriksen, fra kommunens administrasjon, som i en årrekke har fungert som juryens sekretær.

Dere har som vanlig gjort et godt arbeid, og jeg gleder meg til å hedre prisvinneren litt senere i programmet.

I år kan vi også få love til å skryte litt av at vi skal legge en rykende fersk temaplan for universell utforming ut på høring. Temaplanens visjon er «Asker, mulighetenes kommune – for alle!» Fordi vi ønsker å leve i et samfunn som har rom for alle.

Arbeidet med temaplanen er en lærerik prosess. Vi er veldig takknemlig for at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne engasjerer seg fullt og helt for å få på plass en plan som setter kommunens arbeid for økt tilgjengelighet i system, og gir oss en konkret handlingsplan for videre innsats.

En stor takk til rådet, og til Ingvild, for alt dere gjør for Asker-samfunnet gjennom å bidra aktivt til denne planen!

Nå er det opp til oss å følge opp, slik at vi kan oppnå hovedmålsettingen i planen – og med stolthet kunne si: «Asker, kommunen der alle kan delta på en likestilt måte.»

Nå gir jeg ordet videre til Ingvild som vil lede oss videre i kveldens program.

Prisutdelingstale

Tusen takk for flott underholdning fra dere i Bondi band! Og det er alltid like inspirerende å høre om arbeidet til Asker Produkt – takk for det interessante innlegget ditt Britt!

Tilgjengelighetsprisen er viktig! Gjennom denne prisen retter vi oppmerksomheten mot noe som bør være selvsagt, men som dessverre ikke alltid kommer helt av seg selv. Nemlig at vi må sørge for at det er rom for alle i samfunnet vårt – gjennom en inkluderende utforming av våre omgivelser, med gode møteplasser for alle. Inkludert et inkluderende arbeidsliv!

Vi har vedtatt at Asker skal være mulighetenes kommune – for alle! Det betyr at alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnet. Og bidra – hvis vi ikke klarer å inkludere alle mister vi verdifulle ressurser.

Akkurat dette er Asker Produkt et strålende eksempel på – arbeidsglede og produksjon – hånd i hånd!

Inkluderende arbeidsliv som begrep – og som et spesielt statlig tiltak ble første gang brukt i år 2000. Mange hadde inkluderende arbeidsplasser før den tid også, men det var med de såkalte IA-ordningene at offentlig sektor begynte å arbeide systematisk med dette området. Mye har skjedd siden den gang – og jeg ser med glede at mange private bedrifter også går foran – og viser at inkludering er lønnsomt! Så klart – for variasjon er en styrke, ikke en belastning!

Vi ønsker og trenger et arbeidsliv som er åpent – og som har plass til alle som kan og vil arbeide! Det handler om livskvalitet, og det handler om å gi alle muligheten til å bidra til samfunnet.

Denne prisen gir oss sjansen til å hedre de som tar steget fra ord til handling – det være seg enkeltmennesker, organisasjoner eller bedrifter. Prisen gir de som gjør en ekstra innsats en velfortjent påskjønnelse – for sitt arbeid og for sin sak. Og så sørger vi får at de blir høytidelig feiret – og får den heder og ære de fortjener!

I år, som i fjor, har juryen bestemt at det i tillegg til selve tilgjengelighetsprisen, også vil velges en kandidat som skal få hederlig omtale.

Først har jeg den store ære å dele ut Asker kommunes tilgjengelighetspris for 2016. Og nå trenger dere ikke vente i spenning lenger – fordi vinneren blir avslørt i første setning:

Årets prisvinner er IKEA Slependen!

The winner of this year’s Accessibility Award is IKEA Slependen!

I am pleased to welcome Sandra Schouten who represents IKEA Slependen here tonight.

Sandra Schouten er varehussjef på IKEA Slependen – og fordi hun nylig har flyttet til Norge har hun ikke lært norsk ennå. Derfor tar vi denne delen på både engelsk og norsk.

Dear Sandra, I will now read the jury’s account over the reasons why IKEA Slependen is presented with this award. The full description will be given in Norwegian, but in short, this prize is in honor of Ikeas employment policy of inclusion, and how Ikea systematically works to put this policy into action.

Since 2010 you have had 92 internships for people with different disabilities – and 49 of these have continued in regular work contracts. This is impressive and encouraging. And the jury has decided that this effort deserves Asker municipality’s yearly Accessibility Award.

I will now continue in Norwegian.

Juryens leder har gitt meg en grundig begrunnelse for hvorfor akkurat IKEA Slependen nådde til topps i år.

Jeg skal nå lese opp juryens begrunnelse i sin helhet, og den lyder som følger:

Med årets tilgjengelighetspris ønsker vi å hedre IKEA Slependen for deres arbeid med å ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne i virksomheten.

IKEA Slependen stiller i en egen klasse når det gjelder samarbeid med Arbeid og inkluderingsbransjen. De har samarbeidet tett med Arba Inkludering over mange år, og med mange gode resultater. En del av modellen er at de følger de ansatte både før ansettelse, under praksis og etter ansettelse.

Siden 2010 har 92 jobbsøkere vært i praksis - alle med nedsatt funksjonsevne. Av disse har 49 personer fått ulike kontrakter.

Jobbsøkere har hatt ulike funksjonsnedsettelser som:

  • dysleksi
  • kognitive utfordringer
  • sosial angst
  • astma og allergi
  • psykiatri
  • utfordringer i forhold til læring
  • Asperger

Flere av jobbsøkerne har også andre utfordringer som:

  • utfordringer i forhold til språk
  • rus
  • diabetes

Vinneren viser at de til fulle oppfyller flere av kriteriene i statuttene for tilgjengelighetsprisen:

Spesielt gjennom «å legge forholdene til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i og beholde inntektsgivende arbeid.»

Og det «å fremme tiltak som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap, og dermed skape forutsetninger for et mest mulig meningsfylt liv.

IKEA Slependen har gjennom sitt systematiske og målrettede arbeid med å ansette personer med nedsatt funksjonsevne, på en forbilledlig måte vist at de fortjener tilgjengelighetsprisen.

Now we have heard all the good reasons for why IKEA Slependen is a deserving winner of this year’s award. And I will soon ask Sandra Schouten and Anny Ranvik from IKEA Slependen to join me and Ingvild, so that we can give them the prize. But first I would like to reveal who will be the winner of “Hederlig omtale” – a special recognition of another worthy candidate.

Nå har jeg gleden av å avsløre hvem som får hederlig omtale 2016.

Årets hederlige omtale går til AVA Eiendom!

Her er juryens begrunnelse:

Juryen gir hederlig omtale til AVA Eiendom fordi de har engasjert Asker produkt til kantinedriften sin. Asker produkt er en moderne produksjonsbedrift basert på lokal uføretrygdet arbeidskraft.

AVA Eiendom utøver samfunnsansvar i praksis ved at de jobber etter følgende visjon: «AVA skal bli ledende på forvaltning av næringseiendommer i Norge, med fokus på kvalitet, service, utvikling og langsiktig verdiskapning.»

AVA mener at det å vise samfunnsansvar i praksis er en viktig del for å kunne være en ledende aktør innen sin bransje.

Dere holdning er at samfunnsansvar handler om å ta ansvar, ikke bare som bedrift, men at hver enkelt i organisasjonen må bidra i forhold til sitt ansvarsområde.

Etter en omvisning der de ble presentert for hvordan Asker Produkt jobber, og konseptet «Ekte og enkelt», valgte AVA Eiendom i 2015 Asker Produkt til å drive kantinen sin. Konseptet bygger på filosofien om at maten som blir produsert skal være basert på gode råvarer og tradisjon.

AVA Eiendom syntes det var en spennende kombinasjon med kvalitet både i mat og drift, og besøket gjorde utslaget for at firmaet valgte Asker Produkt AS som aktør. Tilbakemeldingene på kantinedriften til Asker Produkt har utelukkende vært positive!

AVA Eiendom oppfyller fullt ut flere av statuttene til tilgjengelighetsprisen:
Spesielt gjennom «Å legge forholdene til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i og beholde inntektsgivende arbeid.»

Og det «Å fremme tiltak som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap, og dermed skape forutsetninger for et mest mulig meningsfylt liv.»

AVA Eiendom har ved sin visjon som de har videreført ved å engasjere Asker Produkt, virkelig vist at de er et forbilde for andre bedrifter og fortjener hederlig omtale!

Da vil jeg gjerne ønske varehussjef Sandra Schouten fra IKEA Slependen velkommen opp hit for å motta prisen.

Sandra, will you please come and join us? Congratulation!

Gratulerer med velfortjent pris!

Og Geirr Vannebo fra AVA Eiendom - gratulerer med velfortjent omtale!