De unges kommunestyre (DUK) er etablert for å sikre barn og unge i Asker kommune innflytelse og demokratiopplæring.

De unges kommunestyre består av 54 medlemmer, og har møte to ganger i året. DUK ledes av ordfører, og har sine møter i kommunestyresalen i Asker rådhus.

Dette er et rådgivende organ for kommunen. DUK kan prioritere og vedta tiltak innenfor en bestemt budsjettramme.  Alle skolene i Asker kommune er representert sonevis. De unges kommunestyre kan også komme med oversendelsesforslag i saker som avgjøres av formannskapet eller det ordinære kommunestyret.

Hensikten med de unges kommunestyre

  • Fremme de unge i Asker sin medvirkning i skolen og i Asker som sted å bo.
  • Gi de unge mulighet for aktiv innflytelse i beslutninger som har følger for deres hverdag.
  • Bidra til å utvikle tilknytning og ansvarsfølelse for egen kommune og nærmiljø.
  • Skjønne, samt se viktigheten av ulike tiltak innen en skole, innen en skolesone (barneskole og tilhørende ungdomsskole) og i Asker som bosted.
  • Være et sted for dialog mellom unge og den sentrale ledelse i kommunen.
  • Lære om, samt aktivt delta i en demokratisk prosess hvor avgjørelser og prioriteringer må tas fra planlegging av tiltak til pengetildeling og gjenforening. 

Fremme en sak i de unges kommunestyre

Eksempler på type forslag

  • konkrete og kortsiktige tiltak om forbedringer i nærmiljøene
  • kortsiktige tiltak som utvikler Asker til et bedre bosted for innbyggerne

Møtene i DUK foregår for åpne dører. Møtepapirene finner du i møtekalenderen på Asker kommune sine nettsider. Møtene overføres direkte på kommunens nettsider. Opptak fra møter i DUK før 2017 er tilgjengelig her: