Formålet med Borgenprosjektet er å styrke leve- og oppvekstsvilkårene på Borgen. Det gjelder både bomiljø, kultur- og fritidstilbud og kvaliteten i barnehager og skoler.

Borgenprosjektet er vedtatt av kommunestyret i 2013 som et samfunnsutviklingsprosjekt, geografisk avgrenset til Borgenområdet.

Formannskapet har opprettet et ad hoc utvalg som skal være rådgivende overfor formannskapet i saker knyttet til planlegging av de langsiktige og oppfølging av de kortsikte tiltakene i Borgenprosjektet.

Utvalgets medlemmer:

Lene W. Conradi (H)
Håvard Espelin (H)
Marianne Riis Rasmussen (A)
Marit Meyer (V)
Trond Ellingsen (FrP)
Kristin Bjelke (MDG)

Medlemmene av ad hoc utvalget for Borgenprosjektet fra venstre Marit Meyer (V), Håvard Espelin (H), Trond Ellingsen (FrP), Marianne Riis Rasmussen (A), Lene Conradi (H) og Kristin Bjelke (MDG)

Medlemmene av ad hoc utvalget for Borgenprosjektet fra venstre Marit Meyer (V), Håvard Espelin (H), Trond Ellingsen (FrP), Marianne Riis Rasmussen (A), Lene Conradi (H) og Kristin Bjelke (MDG)

Ad hoc utvalget rapporterer til formannskapet.

Formannskapet behandlet i sitt møte 20.9.2016 Sluttrapport for ad hoc utvalget på Borgen, 2016. 

Etter at det første ad hoc-utvalget hadde endt sin periode, la de frem rapport for formannskapet 1. september 2015 (sak 0143/15) .

Se referater fra møtene i utvalget.