Utvalget for økonomi, eiendom og eierstyring skal uttale seg i økonomisaker. Eksempel på saker som behandles:

  • Økonomisaker: økonomiplaner/ handlingsprogram, kommunens årsbudsjett og alle vesentlige endringer i dette.
  • Eiendomssaker: større investeringsprosjekter, strategisk kjøp, salg, innleie og utleie av fast eiendom, planer for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale eiendommer.
  • Eierstyringssaker: kommunens eierinteresser i selskaper/foretak, eierstrategier for kommunalt eide selskaper/foretak. Valg av styremedlemmer i kommunalt eide selskaper/ foretak. Innhold og gjennomføring av kommunestyrets årlige eierdag.

Utvalget har ikke selvstendig beslutningsmyndighet, men avgir innstilling til formannskapet i saker som er tillagt utvalgets ansvarsområde:

Oversikt over møtene i ØEE og møtepapirene finner du i møtekalenderen.