Utvalget skal uttale seg i plan-, samferdsels- og næringssaker. Dette kan for eksempel være:

  • Plansaker : kommunal planstrategi, kommuneplaner og kommunedelplaner, større reguleringsplaner med generell overordnet betydning.
  • Samferdselssaker: lokale, regionale og nasjonale samferdselsmessige forhold og utfordringer innenfor samferdsel/transport med betydning for Asker som lokalsamfunn. Behovet for samhandling med nærliggende kommuner om disse utfordringene, opprettelse av ad-hoc utvalg.
  • Næringssaker: kommunens næringspolitikk, herunder prosjekter og tiltak. Næringsutvikling og forhold som har betydning for næringslivets utviklingsmuligheter.

Utvalget har ingen selvstendig beslutningsmyndighet, men avgir innstilling til formannskapet i saker som er tillagt utvalgets ansvarsområde¨.

Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant formannskapets medlemmer. PSN har syv medlemmer, herunder ordfører.

Oversikt over møtene i PSN og møtepapirene finner du i møtekalenderen.