Komité for oppvekst er kommunestyrets hjelpeorgan i oppvekst- og utdanningssaker.

Komité for oppvekst velges av kommunestyret og har ni medlemmer med tilsvarende antall varamedlemmer. Kommunestyret velger også leder og nestleder. Medlemmer av formannskapet eller bygningsrådet kan ikke velges til komiteen.

Komiteen kan behandle saker på eget initiativ eller på initiativ fra kommunestyret, formannskapet eller rådmannen. Det er rådmannen som utreder sakene. Komiteen står uten selvstendig beslutningsmyndighet, men avgir innstilling til kommunestyret.

Oversikt over møtene i komité for oppvekst og møtepapirene finner du i møtekalenderen .

Komitémøtene foregår for åpne dører såfremt ikke annet er bestemt.