Komité for teknikk, kultur og fritid er kommunestyrets hjelpeorgan i de saker som behandles av komiteen.

Komité for teknikk, kultur og fritid velges av kommunestyret og har ni medlemmer med tilsvarende antall varamedlemmer. Kommunestyret velger også leder og nestleder. Medlem av formannskapet eller bygningsrådet kan ikke velges til komiteen.

Komiteen kan behandle saker på eget initiativ eller på initiativ fra kommunestyret, formannskapet eller rådmannen. Det er rådmannen som utreder sakene. Komitéen står uten selvstendig beslutningsmyndighet, men avgir innstilling til kommunestyret.

Oversikt over møtene i komité for teknikk, kultur og fritid og møtepapirene finner du i møtekalenderen.

Møtene er åpne for publikum såfremt ikke noe annet er bestemt.