Utvalget har tre medlemmer; ordfører, varaordfører og leder av det største opposisjonspartiet. Ordføreren leder utvalget.

Utvalget håndhever reglement for de folkevalgtes arbeidsvilkår, og fastsetter/endrer rådmannens lønns- og arbeidsvilkår.