Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et lovpålagt organ opprettet av kommunestyret.

Rådet har ingen beslutningsmyndighet, men gir råd til kommunen i saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet velges av kommunestyret som også utpeker leder og nestleder for valgperioden. Det består av ni medlemmer med varamedlemmer hvor Norges handikapforbund, Norges Blindeforbund, Norsk Forbund for utviklingshemmede og Hørselshemmedes Landsforbund har rett til å foreslå ett medlem med personlig varamedlem. 

Oversikt over møtene i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og møtepapirene finner du i møtekalenderen. Møtene er åpne for publikum.