Formannskapet vedtok 20. november 2018 å legge ned arbeidsutvalgene. Reglementet er derfor opphevet.