Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:
  Møtested:
  Asker rådhus

  Møtedokumenter til nedlasting

  Saker på sakskart

  Saksnr:
  0001/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.2019.
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0002/20

  Beskrivelse:
  Forslag til kommuneplan Asker kommune 2020-2032 - samfunnsdelen
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0003/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for Kjonebråten - sluttbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  46/153 m.fl. Detaljregulering for Fagertunveien, Båtstø - prinsippavklaring
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0005/20

  Beskrivelse:
  Holmenåsen 9 - planinitiativ
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0006/20

  Beskrivelse:
  76/5 Skjæret 1 - reguleringsendring og opprettelse av ny grunneiendom med dispensasjon fra plankrav vedrørende boligfortetting i støyutsatt område.
  Status:
  Saken er trukket tilbake

  Saksnr:
  0007/20

  Beskrivelse:
  Klage - Godkjente dispensasjoner og endringstillatelse nybygg bilbutikk med mer, gbnr 39/3, Billingstadsletta 13
  Status:
  Saken er utsatt til behandling i et senere møte

  Saksnr:
  0008/20

  Beskrivelse:
  Klage - reguleringsplan for Langenga 30, gbnr. 55/323
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0009/20

  Beskrivelse:
  Klage - avslag på søknad om arealoverføring og reguleringsendring, Otto Blehrs vei 46 A og B - gbnr. 40/1899, 40/326, 40/1898
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0010/20

  Beskrivelse:
  Orienteringssak - Lovlighetskontroll av Asker kommuneplan 2018-2030, arealdelen
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken