Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:
  Møtested:
  Asker rådhus

  Møtedokumenter til nedlasting

  Video

  Se video av møtet i sin helhet

  Saker på sakskart

  Saksnr:
  0086/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12. mai 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0087/20

  Beskrivelse:
  Kommuneplan for Asker 2020-2032 - Samfunnsdelen - sluttbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0088/20

  Beskrivelse:
  Forslag til visjon for Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0089/20

  Beskrivelse:
  Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer 2021 - 2024
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0090/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reisepolicy for Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0091/20

  Beskrivelse:
  Eierstyring - Eierbrev 2020
  Status:
  Behandlet

  Saksnr:
  0092/20

  Beskrivelse:
  Hurum Energi AS - Innkalling til generalforsamling - Onsdag 20 mai 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0093/20

  Beskrivelse:
  Jobbhuset Røyken AS - Innkalling til generalforsamling - Mandag 25 mai 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0094/20

  Beskrivelse:
  Jobbhuset Hurum AS - Innkalling til generalforsamling - Mandag 25 mai 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0095/20

  Beskrivelse:
  Innkalling til generalforsamling i Lindum Oredalen AS - Mandag 25 mai 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0096/20

  Beskrivelse:
  Konsekvenser av Covid 19 situasjonen for Røykenbadet (kommunalt foretak)
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0097/20

  Beskrivelse:
  Ny gang- og sykkelbro Nesøya
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0098/20

  Beskrivelse:
  20/05007 Opprettelse av navneråd for Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0099/20

  Beskrivelse:
  73/14 Marieroveien 7 - Forslag til reguleringsplan - 1. gangsbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0100/20

  Beskrivelse:
  Askershus AS - Innkalling til generalforsamling 26 mai 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0101/20

  Beskrivelse:
  Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS - Innkalling til generalforsamling 27 mai 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken