Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for medborgerskap
  Dato og tid:
  Møtested:
  Asker rådhus

  Møtedokumenter til nedlasting

  Saker på sakskart

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll 13. februar 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0013/20

  Beskrivelse:
  1. tertialrapport 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0014/20

  Beskrivelse:
  Harmonisering av tilbud i svømmehallene
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0015/20

  Beskrivelse:
  Mandat for planarbeid temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0016/20

  Beskrivelse:
  Harmonisering av tjenester i Aktiv fritid
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0017/20

  Beskrivelse:
  Henvendelse om tilleggsbevilgning til Sletta kunstgressbane
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0018/20

  Beskrivelse:
  Fremtidens kunstgressflater - deltagelse i prosjekt
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Risenga idrettspark - mulighetsstudie Folkehallen
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0020/20

  Beskrivelse:
  Oppnevnelse av lokalsamfunnsutvalg
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0021/20

  Beskrivelse:
  Samhandling mellom ordinær politisk struktur og lokalsamfunnsutvalgene
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0022/20

  Beskrivelse:
  Prinsipper for bruk av lokaler på innbyggertorgene i 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0023/20

  Beskrivelse:
  Asker kommunale frivilligsentraler
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0024/20

  Beskrivelse:
  Opprettelse av Asker frivillighetsutvalg
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0025/20

  Beskrivelse:
  Temaplan for kultur 2021 - 2033 - Mandat og rammer
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0026/20

  Beskrivelse:
  Asker kommunes ærespriser 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0027/20

  Beskrivelse:
  Innbyggerforslag - rehabilitering av Asker kulturskoles lokaler
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0028/20

  Beskrivelse:
  Digitalt innhold i Asker bibliotek
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0029/20

  Beskrivelse:
  TV-aksjonen 2020-24 - kommunens bidrag i perioden
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0030/20

  Beskrivelse:
  Handlingsprogram 2021-2024 – innspill og prioriteringer fra hovedutvalg for Medborgerskap
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken