Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:
  Møtested:
  Asker rådhus

  Møtedokumenter til nedlasting

  Video

  Se video av møtet i sin helhet

  Saker på sakskart

  Saksnr:
  0115/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll formannskapets møte 2. juni 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0116/20

  Beskrivelse:
  Vurdering av innspill til høringsutkast - Alkoholpolitisk handlingsplan, forskrift om åpnings-, salgs- og skjenketider og næringssonekart
  Status:
  Behandlet

  Saksnr:
  0117/20

  Beskrivelse:
  Askerkonferansen 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0118/20

  Beskrivelse:
  Harmonisering av tilbud i svømmehallene
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0119/20

  Beskrivelse:
  Lokalisering, romprogram og økonomi for ny brannstasjon-Hurum brann og redning
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0120/20

  Beskrivelse:
  TV-aksjonen 2020-24 - kommunens bidrag i perioden
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0121/20

  Beskrivelse:
  Invitasjon til å signere intensjonserklæring: Deltakelse i det videre arbeidet med Akson - Felles kommunal journal og helhetlig samhandling innen helse- og omsorgssektoren
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0122/20

  Beskrivelse:
  Investeringsplan vann og avløp 2020-2023 og prinsipper for prioritering av investeringsprosjekter
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0123/20

  Beskrivelse:
  Samarbeidsavtale om privat utarbeidelse av forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Tofte sentrum nord/Tofte industriområde
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0124/20

  Beskrivelse:
  Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Tofte sentrum nord/Tofte industriområde
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0125/20

  Beskrivelse:
  Orientering om arbeidet med Asker kommunes planstrategi
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0126/20

  Beskrivelse:
  Vollen skole - utvidelse av spesialavdelingen Smia
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0127/20

  Beskrivelse:
  Askerholmen - Permanent plassering av varmestue og midlertidig botilbud – Økning av kostnadsramme og fullmakt til å inngå kontrakt
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0128/20

  Beskrivelse:
  Faglig grunnlag for delvis bompengefinansiering E134 Oslofjordforbindelsen
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0129/20

  Beskrivelse:
  Nasjonal transportplan 2022-2033 - Asker kommunes innspill til transportvirksomhetenes svar på Samferdselsdepartementets oppdrag
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0130/20

  Beskrivelse:
  Møte i representantskapet - Asker og Bærum Brann og Redning ABBR - Torsdag 180620
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0131/20

  Beskrivelse:
  Røyken Eiendom AS (REAS) - Innkalling til generalforsamling 2020 - Fredag 190620
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0132/20

  Beskrivelse:
  Røyken Eiendomsutvikling AS (REU) - Innkalling til generalforsamling 2020 - Fredag 19 juni 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0133/20

  Beskrivelse:
  Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - Jobbhuset Røyken AS og Jobbhuset Hurum AS
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0134/20

  Beskrivelse:
  Innkalling til generalforsamling i Vardar AS - 18 juni 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0135/20

  Beskrivelse:
  KPI undersøkelse - resultat for Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0136/20

  Beskrivelse:
  Koronapandemien – sommeraktiviteter for barn og unge
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0137/20

  Beskrivelse:
  Henvendelse om tilleggsbevilgning til Sletta kunstgressbane
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken