Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:
  Møtested:
  Asker rådhus

  Møtedokumenter til nedlasting

  Saker på sakskart

  Saksnr:
  0050/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra møte i utvalg for plan og byggesak 17.06.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0051/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for Odalsveien 42, 44 og 46
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0052/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for Askerveien 6 - 1. gangsbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0053/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for Nordre Grønsand gård, gbnr. 355/2 - 1. gangsbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0054/20

  Beskrivelse:
  48/154 Haldensvingen 39 - Påbygg enebolig
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0055/20

  Beskrivelse:
  56/31- Byggesøknad og dispensasjon - Padel tennisbane på eksisterende tennisbane
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0056/20

  Beskrivelse:
  Klage - Dispensasjon, reguleringsendring og opprettelse av 2 nye grunneiendommer, Solstad Terrasse 25, gbnr. 34/51
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0057/20

  Beskrivelse:
  Klage på vedtak om godkjent mindre reguleringsendring og opprettelse av ny grunneiendom, Gislebakken 16, gbnr. 72/59
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0058/20

  Beskrivelse:
  Klage på vedtak om avslag på opprettelse av ny grunneiendom og reguleringsendring - Høgåsveien 21 B, gbnr. 14/194
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0059/20

  Beskrivelse:
  Klage - Etablering av brygge for fritidsbåt, Håkavikveien 9, gbnr. 67/37
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken