Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:
  Møtested:
  Asker rådhus

  Møtedokumenter til nedlasting

  Saker på sakskart

  Saksnr:
  0060/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra møte i utvalg for plan og byggesak 26.08.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0061/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for Nordre Grønsand gård, gbnr. 355/2 - 1. gangsbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0062/20

  Beskrivelse:
  Bekkeveien 15 - Godkjent deling med dispensasjon, gbnr. 38/53
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0063/20

  Beskrivelse:
  Terrasseveien - Østskogveien, Gjennomkjøring eller gang-sykkelvei
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0064/20

  Beskrivelse:
  Klage på vedtatt reguleringsplan for Hovtun, gbnr. 360/1
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0065/20

  Beskrivelse:
  Klage på avslag på dispensasjon for brygge/platting, Åros fjordvei 39, gbnr. 250/40
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0066/20

  Beskrivelse:
  Høring - endring av plan- og bygningslovens § 19-2
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0067/20

  Beskrivelse:
  Saker behandlet etter sommerfullmakten
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken