Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:
  Møtested:
  Asker rådhus

  Møtedokumenter til nedlasting

  Saker på sakskart

  Saksnr:
  0035/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra møte i utvalg for plan og byggesak 27.05.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0036/20

  Beskrivelse:
  Tilsynsstrategi 2020 - 2022 til orientering
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0037/20

  Beskrivelse:
  Hotvet gård - detaljregulering for steinbrudd, mellomlagring og massetipp - sluttbehandling
  Status:
  Behandlet

  Saksnr:
  0038/20

  Beskrivelse:
  Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Tofte sentrum nord/Tofte industriområde
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0039/20

  Beskrivelse:
  Krav om foreleggelse av reguleringsspørsmål for kommunestyret, gbnr. 40/371, 40/326, 40/1898 og 40/1899
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0040/20

  Beskrivelse:
  48/154 Haldensvingen 39 - Påbygg enebolig
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0041/20

  Beskrivelse:
  56/69 Bruksendring fra garasje til oppholdsrom og nybygg garasje med terrengendring
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0042/20

  Beskrivelse:
  Klage på vedtak om reguleringsplan for Vinterveien 2 , gbnr. 76/12
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0043/20

  Beskrivelse:
  251/201 Klage på vedtak om deling av eiendom og dispensasjon
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0044/20

  Beskrivelse:
  Klage på avslag på søknad om tilbygg og VA-anlegg , Blåhellaveien 18, gbnr. 247/114
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0045/20

  Beskrivelse:
  Klage på avslag på dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Killingholmen 5, gbnr. 250/92
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0046/20

  Beskrivelse:
  Klage på avslag om dispensasjon fra krav til max gesimshøyde for oppføring av enebolig - Åsakerveien 27, gbnr. 282/179
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0047/20

  Beskrivelse:
  Klage - - Oppføring av uthus, Velhusveien 20, gbnr. 41/436
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0048/20

  Beskrivelse:
  Klage - Opprettelse av ny grunneiendom, Hofstadåsen 3 A og 5, gbnr. 26/19, 26/35
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0049/20

  Beskrivelse:
  Sommerfullmakt fra utvalg for plan og byggesak
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken