Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

Totalt antall resultater: 16

 • Styrer, råd og utvalg:
  Askerbadet KF
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Askerbadet KF - styremøte 24.08.2020
  Status:
  På sakslisten
 • Styrer, råd og utvalg:
  Partssammensatt utvalg
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Arbeidsreglement, ansettelsesreglement og permisjonsreglement for Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Interpellasjon til neste kommunestyremøte
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for velferd
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra møte i utvalg for velferd 12.02.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Klageutvalget
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Klage over avslag på søknad om startlån og tilskudd til etablering
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Ungdomsrådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Forslag til kommuneplan Asker kommune 2020-2032 - samfunnsdelen
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Eldrerådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Forslag til kommuneplan Asker kommune 2020-2032 - samfunnsdelen
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Leikvoll C og universell utforming
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  FutureBuilt 2.0 - Videreføring av FutureBuiltprogrammet
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for medborgerskap
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Kunst Rett Vest i Asker kommune i Kulturåret 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for samfunnstjenester
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  FutureBuilt 2.0 - Videreføring av FutureBuiltprogrammet
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for oppvekst
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Forslag til kommuneplan Asker kommune 2020-2032 - samfunnsdelen
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for velferd
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Forslag til kommuneplan Asker kommune 2020-2032 - samfunnsdelen
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  46/153 m.fl. Detaljregulering for Fagertunveien, Båtstø - prinsippavklaring
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Gjellum idrettsanlegg – merkostnader ved å erstatte gummigranulat med bioinnfyll
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0004/20

  Beskrivelse:
  Standard rom- og funksjonsprogram for barnehager
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken