Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

Totalt antall resultater: 11

 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for velferd
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  Orientering om VTA – oppfølging av verbalvedtak
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Eldrerådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  Temaplan Leve hele livet - eldre, mandat og rammer
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Ungdomsrådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  Høring - forslag til ny bestemmelse om skolebytte i lokal forskrift om rett til skoleplass
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  Årsrapporter for 2019 - rådene for personer med nedsatt funksjonsevne i Hurum, Røyken og Asker
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for medborgerskap
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll 13. februar 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for samfunnstjenester
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  1. tertialrapport 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for oppvekst
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  Invitasjon til å signere intensjonserklæring: Deltakelse i det videre arbeidet med Akson - Felles kommunal journal og helhetlig samhandling innen helse- og omsorgssektoren
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Klageutvalget
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  Klage over avslag på søknad om startlån og tilskudd
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  ROS-analyse med forebyggende- og beredskapsanalyse for dimensjonering av brannvesenet
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  Hotvet gård - detaljregulering for steinbrudd, mellomlagring og massetipp - sluttbehandling
  Status:
  Saken er utsatt til behandling i et senere møte
 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0012/20

  Beskrivelse:
  Debatthefte KS 2020 - KS spør
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken