Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

Totalt antall resultater: 10

 • Styrer, råd og utvalg:
  Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0015/20

  Beskrivelse:
  Godkjennelse av protokoll fra møte i råd for mennesker med funksjonsnedsettelser
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Klageutvalget
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0015/20

  Beskrivelse:
  Klage over avslag på søknad om startlån og tilskudd
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Eldrerådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0015/20

  Beskrivelse:
  Mandat for planarbeid temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Ungdomsrådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0015/20

  Beskrivelse:
  Asker kommunes høringsuttalelse til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for samfunnstjenester
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0015/20

  Beskrivelse:
  Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for medborgerskap
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0015/20

  Beskrivelse:
  Mandat for planarbeid temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for oppvekst
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0015/20

  Beskrivelse:
  Uttalelse til Utdanningsdirektoratet om endring i elevtallet fra 400 – 600 elever for - Stiftelsen Asker International School
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0015/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning protokoll kommunestyremøtet 03.03.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0015/20

  Beskrivelse:
  Fordelingen av delegert myndighet - kommunedirektør og utvalg for plan- og byggesaker.
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0015/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll formannskapet 21.01.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken