Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

Totalt antall resultater: 10

 • Styrer, råd og utvalg:
  Klageutvalget
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0018/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll 27.08.20
  Status:
  På sakslisten
 • Styrer, råd og utvalg:
  Eldrerådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0018/20

  Beskrivelse:
  Høring om ny forskrift for TT- ordningen i Viken fylkeskommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0018/20

  Beskrivelse:
  Orientering om VTA – oppfølging av verbalvedtak
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Ungdomsrådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0018/20

  Beskrivelse:
  Temaplan Leve hele livet - eldre, mandat og rammer
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for medborgerskap
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0018/20

  Beskrivelse:
  Fremtidens kunstgressflater - deltagelse i prosjekt
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for samfunnstjenester
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0018/20

  Beskrivelse:
  Investeringsplan vann og avløp 2020-2023 og prinsipper for prioritering av investeringsprosjekter
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for oppvekst
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0018/20

  Beskrivelse:
  Høring - forslag til ny bestemmelse om skolebytte i lokal forskrift om rett til skoleplass
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0018/20

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan for Vollen sentrum - nordre del - sluttbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0018/20

  Beskrivelse:
  Reguleringsplan for Hovtun - sluttbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0018/20

  Beskrivelse:
  Årshjul for økonomiske styringsdokumenter i 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken