Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Politiske møter og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

Totalt antall resultater: 10

 • Styrer, råd og utvalg:
  Klageutvalget
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Klage på vedtak om avslag på søknad om fritak fra renovasjonsgebyr
  Status:
  På sakslisten
 • Styrer, råd og utvalg:
  Ungdomsrådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra møte i ungdomsrådet 08.06.2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Reguleringsplan for Åmotåsen - høring
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Eldrerådet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Avlastning for personer med demens i Asker kommune
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for medborgerskap
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Risenga idrettspark - mulighetsstudie Folkehallen
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for samfunnstjenester
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Prioritering av investeringsmidler samferdsel 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for oppvekst
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Asker kommunes høringsuttalelse til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøtet 7. april 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Utvalg for plan og byggesak
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Elnes vei 18 C og D
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken
 • Styrer, råd og utvalg:
  Formannskapet
  Dato og tid:

  Saksnr:
  0019/20

  Beskrivelse:
  Rutiner for bruk av formannskapets disposisjonskonto
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken